S-au împlinit de curând 180 de ani de când, cu râvnă dumnezeiască și muncă țărănească, cu smerenie călugărească și inimă boierească, pe aceste meleaguri cu o istorie aparte, pe moșiile stăpânite de cetele de neam, de acei moșneni devălmași, împreună cu vătafii lor de plai, care asigurau pavăză Țării Românești dinspre Transilvania aflată sub ocupație străină, s-a început a se clădi acest schit Crasna, ceea ce înseamnă ,,frumoasă’’, având hărăzit hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena’’, ,,în muntele Ursoaia, în poale, în locul ce se numește Seciul, pe apa Crasna, pe moșia noastră Izvoarele’’.

 

 

CTITORII MÂNĂSTIRII CRASNA

Ctitorii acestui sfânt lăcaș sunt monahul Chesarie și fiul său, Nicolae, care va intra și el în cinul monahal. Alături de ei, miluitori, ostenitori și donatori au mai fost polcovnicul Panca și soția sa, Joița, din Văleni, precum și mai mulți moșneni din Izvoarele și din alte așezări.

Chesarie s-a numit ca mirean Constantin Potlogescu, fiind alintat Dinu. Fiu al preotului Radu Potlogea (Potlogescu) din satul Izvoarele, Dinu s-a născut în preajma anului 1755. Învățătura de carte și educația o capătă în casa părintească, apoi la Școala de Cateheți de la Episcopia Buzăului. Dinu Potlogescu a moștenit o însemnată avere, pe care s-a preocupat să o sporească prin cumpărări și a dobândit o educație aleasă. Fără îndoială un om cu înaltă conștiință, un om smerit, încât nici măcar n-a pus să i se zugrăvească portretul în tabloul votiv al bisericii, el era cult, ordonat, tipicar și strângător. Gândul pentru construirea unui schit nu a fost unul de moment, trecător, datorat împrejurărilor bătrâneții. Nu! Avea o dragoste nativă, curată pentru biserică, era un om credincios și cu frică de Dumnezeu. În plus, îi va avea drept mentori pe monahul Arsenie de la Ghighiu și pe însuși episcopul Buzăului, Chesarie. Nu putea fi decât un om bun. Faptele-i vor demonstra credința în Dumnezeu, spiritul conciliant și ambiția. Cu o caligrafie aleasă, așa cum ne apare în documente, ajunsese un boiernaș local: logofețel (1794) și postelnicel (1806).

El a fost căsătorit cu Ecaterina (Catrina), fiica vătafului de plai Mareș. Bunicul Catrinei a fost Ene vătaful, cel care-a ctitorit biserica de la Homorâciu (1744), așadar un alt exemplu de bărbat credincios. În 1777 li se naște pruncul Nicolae, care s-a căsătorit în 1797 cu Maria, fata protopopului din Fundeni. Din nefericire, soția lui Nicolae a răposat după doar 9 ani și jumătate de conviețuire, fără a avea darul dumnezeiesc al copiilor.

Mare zbucium va fi fost în sufletul lui Dinu Potlogescu! Viața sa obișnuită, laică, lumească, s-a terminat! Ajuns la apusul vieții și aflat într-o mică boierie, deși tatăl său ce răposase în 1794 îl îndemnase către preoție, poate fără noroc, poate ispășind unele păcate, neștiind câte zile mai are de trăit și mânat de gânduri plăcute lui Dumnezeu, Dinu ia decizia de a se călugări și de a ridica un schit. Nu trebuie s-o uităm nici pe nevasta sa, Catrina, care-i ceruse să dăruiască unei mânăstiri o parte din averea lor.

Prin urmare, din 1807 Dinu intră frate (novice) la mânăstirea Cheia și în perioada următoare îl va cunoaște pe monahul Arsenie, venit de la Cernica. Acesta începe în 1814 să reconstruiască mânăstirea Ghighiu, pe locul unde existase o mănăstire din veacul al XVI-lea și Dinu îi oferă sprijin material, intră în obștea Ghighiului și aici va fi tuns în monahism (1822). Pelerinii ajunși în lăcașul de la marginea Ploieștiului – azi chinovie de maici – vor observa cum ,,Chesarie schimonahul’’ este menționat în pomelnicul de la Ghighiu.

 

RIDICAREA LĂCAȘULUI

Pentru că noul lăcaș monahal trebuia să aibă mijloace de subzistență, la 1 martie 1828, ,,robii lui Dumnezeu, Chesarie schimonahul fiul lui popa Radu Potlogescu din Izvoară și cu fiul mieu Nicolae’’, dau episcopului o diată (testament) prin care donează viitorului schit întreaga lor avere mobilă și imobilă. Donatorii spun că fiind ,,mânați de râvnă dumnezeiască’’, au hotărât să clădească ,,un sfânt schit pe moșia noastră Izvoarele, întru cinstea și lauda Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii Constandin și Elena și al sfințirii izvorului al prea sfintei Născătoarei de Dumnezeu’’.

Ce frumos! Ce scop nobil! Ce binecuvântare!

Potrivit unei legende, călătorind pe aceste meleaguri, însuși episcopul Chesarie al Buzăului i-ar fi spus lui Constantin Potlogescu: ,,Măi Dinule, aici era frumos pentru un schit’’. Din păcate, Dinu a răposat cu puțin înainte de 1839, fără să-și vadă ctitoria gata în totalitate. Suntem însă încredințați că el a murit împăcat sufletește, întrucât își dusese gândul măreț și misiunea la bun sfârșit. Bietului ctitor nici mormântul nu i-l știm! Unde să-i aprindem o luminiță? Unde i-e căpătâiul? Vedeți în ce negură am trăit? Când citiți toate acestea nu vă țineți țanțoși precum cocoșii, că, în plan cultural și al ocrotirii a tot ceea ce este tradițional și valoros în România, acum trăim vremuri mai de batjocură decât atunci.

La 20 aprilie 1828, episcopul Chesarie poruncea lui Matei, protopopul plaiului Teleajen, să meargă la locul ales pentru a face molifta de punere a temeliei. La 6 mai același an, episcopia a dat actul de autorizare și lucrările au început. Construit ,,la roșu’’, schitul s-a sfințit la 6 decembrie 1829, așadar de Sf.Nicolae, ,,pe când era o zăpadă de nu să vedeau gardurile de sub munte’’, de către episcopul Buzăului, P.S. Chesarie (1784-1846), primul stareț fiind ieromonahul Silvestru, venit de la mânăstirea Ghighiu. Dovadă a bunei înțelegeri creștinești, la doar un deceniu de la ctitorire, alături de munteni, în obștea Crasnei se găseau și ardeleni, bulgari, sârbi și greci.

Lăcașul a constituit și locul în care au învățat carte copiii locuitorilor cătunului Băjenari, astăzi desființat, situat cam la 1 km miazănoapte de schit. Prin 1955 mai trăiau aici câțiva bătrâni gârboviți de ani și de nevoi, care nu se lăsau duși și povesteau cu drag cum au învățat carte de la călugării mânăstirii.

 

În acest amfiteatru natural izolat, cu pavăza munților și a pădurii, cu o benefică expunere spre miazănoapte, într-o mică poiană situată la altitudinea de 750 m, pe malul stâng al pârâului Crasna, în muntele Ursoaia (1162m), ctitorii și meșterii vremii au ridicat biserica, în formă de treflă, cu o singură turlă pe naos, cu ziduri groase de peste 1 m, din cărămidă și piatră, întărită cu traverse de stejar, precum și turnul clopotniței și un agheasmatar. Pictura în tehnica frescă a bisericii a fost realizată în 1834 de către Costache Eladie din Ploiești și de fiul său, Toma și ea nu a cunoscut decât o singură restaurare, făcută în 1992 de către pictorul Ion Chiriac. Deosebit de valoros este iconostasul cu foiță de aur, care a fost realizat la Viena (Austria), în 1853, fiind pictat de Anghel Tănase (Atanase) din Ploiești (1858).

Ca avere, inițial Crasna n-avu deloc doar o sfoară de moșie. Am putea spune – bazându-ne desigur pe documente – că acest lăcaș a fost unul dintre cele mai înzestrate ale epocii. Ctitorii au donat schitului Izvoarele sau Crasna locul pe care a fost clădit, întinse moșii în satul Izvoarele, Văleni, Măneciu, Parepa, muntele Bobu, o vie la Valea Călugărească și un metoc Ploiești, însumând câteva sute de pogoane, vite și felurite acareturi. Cu toată vitregia vremii, catagrafia din 1865 evidențiază la Crasna: 17 boi de jug, 7 junici, 8 mânzați, 21 de vaci mari, 410 mânzări, 230 de sterpe și cârlani, 44 de berbeci, 56 de capre etc. Însă, datorită secularizării averilor mânăstirești (1864), slabei administrări, numeroaselor pricini iscate, a unor terțe persoane cu interese, a neglijenței, averea – în special cea imobiliară – va cunoaște o continuă diminuare.

 

VREMURI, VREMURI…

Obștea Crasnei a avut și ea fluctuații, care reflectă istoria tumultuoasă: în anul 1838 avea 56 de viețuitori, 1847 (50), 1860 (46), 1864 (33), 1871 (28), 1890 (9), 1900 (4), 1902 (2), 1916 (4), 1940 (10), 1955 (16), 1960 (nici unul), 1967 (3), 1982 (12), 2008 (33).

La 29 februarie 1865 la schit izbucnește un incendiu, biserica fiind reparată între anii 1867-1869. Mai târziu, un alt incendiu a mistuit mai multe chilii, precum și arhiva. În 1917 schitului i-au fost luate clopotele de către ocupanții germani, în 1920 ajunge părăsit și este jefuit de ocnașii evadați de la Slănic, iar datorită decăderii, de la începutul secolului al XX-lea și până în 1922, schitul a fost considerat metoc al mânăstirii Cheia. Biserica a fost și ea afectată de cutremurele din 1940 și 1977, a mai cunoscut unele mici reparații în anii ’50, fiind resfințită la 9 noiembrie 1958, în vremea stăreției ierom. Damaschin, de către episcopul Teoctist Botoșăneanul, viitorul patriarh. De asemenea, biserica a fost reparată în 1976-1977, când, pentru a i se conferi soliditate, i s-au montat tiranții de oțel.

 

DESFIINȚAREA

De-a lungul vremii, există documente și mărturii, potrivit cărora aici s-a constatat îmbunătățirea stării de sănătate a unor nevoiași. Crasna oferă totodată și un exemplu de rezistență în timpuri potrivnice, oricare ar fi fost acestea. Prin decizia autorităților comuniste, în 1960 schitul este desființat, devenind ,,biserică izolată monument istoric’’ și până în 1967 se află în administrarea parohiei Izvoarele. Primăvara anului 1967 este și primăvara Crasnei! De unde aici nu mai era decât fratele Pavel (azi ierom.Pantelimon), prin stăruința patriarhului Justinian, flacăra vieții monahale este reaprinsă de către călugării Ghedeon și Nicodim, Crasna intrând de acum sub ascultarea mânăstirii Sinaia și așa va rămâne până în 2001, când dobândește statutul de mânăstire.

 

RENAȘTEREA

Cu ajutorul lui Dumnezeu, printr-o deosebită mobilizare a obștii, în frunte cu stareții Ghedeon, Galaction, Sebastian și Nicodim, prin donațiile credincioșilor și miluitorilor, lăcașul a fost înfrumusețat, obștea a sporit, iar oamenii au început să-i treacă pragul în număr tot mai mare, ctitoriei adăugându-i-se și alte mari realizări: biserica ,,Acoperământul Maicii Domnului’’, construită între 1992 și 1998, târnosită la 18 octombrie 1998 de către P.F.Patriarh Teoctist, Altarul de Vară ,,Sf.Ilie’’, sfințit la 17 iulie 2005 de un sobor în frunte cu Î.P.S.Teofan, Paraclisul ,,Duminica Sfinților Români’’, sfințit la 22 iulie 2007, de un sobor de arhierei în fruntea cărora s-a aflat mitropolitul Olteniei, Î.P.S. Teofan, odinioară monah la Crasna. De menționat că pictura bisericii noi, cea a altarului de vară și a paraclisului, este opera pictorilor bucureșteni Daniela și Ioan Moldoveanu. Specific paraclisului este iconografia reprezentând doar sfinți români, pe un fond de foiță de aur.

La limita nord-estică a mânăstirii se află o cruce de piatră, pictată, datând din 1873. Tot în incintă se află o troiță a eroilor, un mic lac cu nuferi, grădinile de zarzavat, serele, livada și gospodăria mânăstirii. Aproape de biserica veche, spre răsărit, există o fântână săpată vreme de trei ani, începând din 1930, până la adâncimea de 24 de m de către minerii de la salina Slănic, iar de aici până la 37 de m de către ierom. Iosif Cheșca. Lăcașul are apă curentă adusă din munte, centrală termică și mai dispune de o prisacă, două sere, livadă și pădure, mijloace de transport. Din anul 2007, trapeza modernă și arhondaricul asigură într-un cadru modern masa și cazarea pelerinilor.

Pe lângă slujbe religioase deosebit de frumoase, credincioșii mai descoperă la Crasna o însemnată bibliotecă (Moliftelnic din 1722, Mărgăritare al Sf.Ioan Zlatoust 1746, Octoih din 1811, Liturghier de la Iași 1818, Anastasimar în limba română tipărit la Viena în 1823, Triod tipărit la mânăstirea Neamț în 1833, Biblia de la București 1856), precum și o valoroasă colecție de icoane pe lemn din sec.XVIII-XIX, de manuscrise, cărți vechi și de obiecte bisericești, care vor alcătui în curând o importantă colecție muzeală.

Dovadă a vieții monahale desăvârșite de la Crasna este și un fapt mai puțin întâlnit: dintre cei închinoviați aici, nu mai puțin de șase au ajuns în ierarhia Bisericii Ortodoxe Române, fără a mai vorbi de numeroși preoți și de cei ajunși stareți. Astfel, Î.P.S.Teofan, hirotonit ieromonah la Crasna în 1985, este astăzi arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Î.P.S.Teodosie, monah în 1990, este arhiepiscopul Tomisului. P.S.Galaction, închinoviat în 1977, stareț al Crasnei vreme de 20 de ani, este episcopul Alexandriei și Teleormanului. P.S.Sebastian, tuns în monahism în 1988, ulterior stareț aici, este episcop al Slatinei. P.S.Ciprian, actualul episcop vicar, a fost monah la Crasna în 1992, iar P.S.Ambrozie, episcopul de azi al Giurgiului, în 1990.

 

 

CRASNA OFERĂ O PILDĂ!

Crasna a avut timpuri de zidire și de dărâmare, când se părea că sfârșitul îi e aproape și o paște pustia și nu o dată a fost pe marginea prăpastiei, dar după ce a răzbit prin vitregii mai întărită, iată cum azi Crasna susține tinerii în școli teologice, își primește credincioșii în haină nouă și cunoaște o înflorire fără precedent în istoria sa. Și dacă tot avem șase ierarhi, odinioară viețuitori ai Crasnei, de ce n-am avea tot șase chinovii înființate ori unde s-a reînnodat firul vieții monahale și prin osteneala unor călugări de la Crasna. Astfel, alături de primul schit ortodox românesc, Buna Vestire din Mirabella-Eclano, Italia (2007), cu starețul Nicodim Burcea de la Crasna și schitul Ianculești, din comuna prahoveană Șoimari, cu egumenul Benedict de la Crasna, mai avem: schitul Darvari din București, reînființat la 31 martie 1996, primul stareț fiind Ambrozie, actualul episcop al Giurgiului; reînființarea mânăstirii Balaciu, cu starețul Teofil venit de la Crasna; înființarea schitului Mălăești, din jud.Prahova, cu Antonie și alți monahi de la Crasna; înființarea mânăstirii Halmyris de lângă Murighiol, județul Tulcea, pe locul unde au trăit Sfinții Martiri Epictet și Astion.

 

PERSONALITĂȚI LA CRASNA

De-a lungul existenței sale de aproape două secole, pragul i-a fost călcat în primul rând de mulțimea de creștini simpli. Tu, iubite creștinule, ești cel mai important și odată ce ai pășit pe pajiștea de la Crasna, vei reveni negreșit, pentru că noi suntem încredințați că, înălțând rugăciunea ta către Dumnezeu, vei fi mai împlinit și liniștit, sufletul mai fericit, iar trupul ușor-ușor, precum un fulg.

Apoi, la Crasna au venit ierarhi ai bisericii, pelerini străini, ingineri, medici, ofițeri, scriitori, actori, demnitari… Mulți au așternut câteva rânduri în Cartea de aur a mânăstirii, peste alții s-a așternut uitarea. La începutul secolului al XX-lea, istoricul Nicolae Iorga venea pentru prima oară la Crasna, descoperind o situație nu tocmai de laudă. El scrie în ,,România cum era până la 1918’’ că schitul ,,e făcut de boieri Izvoreni, pe la 1828’’. Locuind în ,,cetatea culturală’’ de la Vălenii de Munte, marele savant a mai venit pe aici, așa cum a făcut-o în 1924 și lui îi datorăm declararea bisericii drept monument istoric.

La 6 august 1986, P.F. Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române însemna câteva rânduri în Cartea de aur, fiind ,,profund impresionat de această sihăstrie a Țării Românești, de viața liturgică de aici, de ospitalitatea și hărnicia Prea Cuviosului Părinte stareț Galaction și a întregii obști, de înnoirea vieții duhovnicești permanente, precum și de înnoirea continuă a aspectului fizic al clădirilor, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut vizita astăzi la sfânta sărbătoare a Schimbării la Față a Domnului, această vatră minunată și binecuvântată de spiritualitate ortodoxă românească, demnă de-a fi făcută cunoscută pretutindeni’’.

P.F. Patriarh Teoctist a poposit la Crasna de mai multe ori. De pildă, la 22-23 iunie 1996, când dăruiește lăcașului o icoană cu inscripție.

Din 1992, la solicitarea marelui om de cultură Horia Bernea (1938-2000), vechile strane, un tetrapod, un jilț arhieresc, sfeșnicele împărătești și alte exponate, alcătuiesc sala ,,Reculegere’’ de la Muzeul Țăranului Român din București, declarat în 1996 ,,Muzeul european al anului’’.

La Crasna a fost și cunoscutul poet Ioan Alexandru, care i-a compus o poezie:

Doi îngeri țin pe brațe ctitoria

Oamenilor ce au dispărut

Lucrează în istorie străpunsă via

Vinul în sânge prefăcut.

 

Râul și îngerii susțin cele rămase

Mărturia celor ce vor fi

Icoane umbrelor evlavioase

Priveghi de fiecare zi.

De asemenea, la Crasna s-au rugat și au slujit reputați teologi români, precum Arhim. Grigore Băbuș (1915-2008), Arhim. Arsenie Papacioc, Arhim.Gavriil Stoica de la Zamfira și Arhim. Justin Marchiș. O scurtă perioadă, Crasna a constituit locul de rugăciune al pustnicului Arsenie Praja, de felul său moț din Apuseni, venit de la schitul Râmeț, județul Alba, unde odinioară a viețuit Sf.Ghelasie. Cuviosul Arsenie a răposat la 30 aprilie 1973 și este înmormântat în cimitirul Crasnei.

Binecuvântează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!

 

 

,,Mănăstirea prahoveană Crasna se înscrie în șiragul de frumusețe peisagistică, edilitară și, mai ales, duhovnicească al locurilor sfinte din România.

În puține locuri se poate vedea, precum la Crasna, întrepătrunderea firească dintre singurătatea monahală și prezența pelerinilor. Călugării nu sunt deranjați în sihăstria lor de închinarea pelerinilor, iar aceștia se simt ca-n propria lor casă în incinta mănăstirii.

Mănăstirea Crasna a fost binecuvântată de-a lungul timpului cu oameni minunați. Ei au creat, cu ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce se poate numi astăzi duhul Crasnei”.

TEOFAN, MITROPOLITUL MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

(fost monah la Schitul Crasna)

 

 

Hramul Altarului de vară – Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul

Și lansarea monografiei ,,Altarul din muntele Ursoaia. Istoria Mânăstirii Crasna din județul Prahova’’

 

Duminică, 20 iulie 2008

 

Slujba de hram a fost una cu totul specială și a umplut inimile de bucurie numeroșilor pelerini. A început prin sfințirea apei de la agheasmatar, apoi a continuat la Altarul de vară ,,Sfântul Ilie’’ și a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu P.S. Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, fost stareț al Crasnei vreme de 20 de ani. Au luat parte peste 2000 de pelerini veniți din Prahova, dar și din București, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Constanța, Neamț ș.a., monahi de la alte schituri și mânăstiri, oficialități locale.

Într-o atmosferă de mare sărbătoare, pe o vreme superbă, între orele 12.30-13.30 la Altarul de vară s-a desfășurat festivitatea lansării monografiei, precum și a unui scurt istoric, broșură de 24 de pagini. După alocuțiunea autorului, au luat cuvântul, pentru a omagia cartea: P.S.Galaction, episcop; arhimandritul Timotei Aioanei, exarhul cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor; cunoscutul istoric și autor de cărți, comandorul Aurel Pentelescu; Nicolae Costea-Teleajen, scriitor, autorul a 19 cărți și P.C. Arhimandrit Nicodim Dimulescu, starețul mânăstirii.

Au luat parte la manifestare dl Constantin Trestioreanu, președintele Societății Culturale ,,Ploiești – Mileniul III’’, dl Constantin Filimon, secretar general al S.N.P.V. ,,PRO LEX’’, dl Dumitru Comăniță, primarul comunei Brebu, aprox.100 de credincioși din satul natal al autorului, precum și 20 de colegi de serviciu ai autorului cărții, veniți împreună cu familiile.

Întemeindu-se în principal pe surse de la Arhivele Naționale, prezenta istorie cuprinde 576 de pagini, bogat ilustrate și încearcă să ofere cititorului o imagine a trecutului de zbucium al acestei mânăstiri, ajunsă acum un adevărat fenomen, de la fondare, trecând prin toate perioadele istorice, cu decăderi și înfloriri și ajungând până în zilele de acum. Cartea cuprinde un sumar în limbile română, greacă, italiană, franceză și engleză. Cele peste 300 de fotografii, precum și documentele anexate monografiei se constituie într-o adevărată cronică în imagini, demonstrând trăinicia și frumusețea rară a lăcașului de la Crasna.

Lucrarea este înnobilată cu un cuvânt de binecuvântare al Î.P.S. TEOFAN, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Manifestarea s-a încheiat cu o agapă frățească la trapeza cea nouă a mânăstirii.
 
 Florin Șinca, 4 octombrie 2008 
 
Sursa bibliografică: Florin Șinca, Altarul din muntele Ursoaia. Istoria Mânăstirii Crasna din județul Prahova, București, RCR Editorial și Mânăstirea Crasna, 2008, 576 p.
 

126 de Impresii

Scrie și tu în caietul de impresii!

Scrie în caietul de impresii

 1. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am aflat de acest sfânt locaș în anul 1998.Am fost la Sfânta Mănăstire de doua ori si-am rămas legata sufletește de spiritul ,atmosfera benefica,ospitalitatea și cuvioșia părintilor din obștea Mănăstirii Crasna-Schiulești .Prin bunăvoința Preotului Arhimandrit Nicodim Dimulescu am primit ajutor de rugăciune de nenumărate ori ,traversand evenimente care mi-au marcat viața așa cum a fost rânduită de Sus.Darurile revărsate asupra mea le-am primit ,le-am depășit când s-a impus în anumite circumstante.Mereu am știut ca puterea rugăciunii ,iubirea si credinta ,nădejdea în Dumnezeu și Maica Domnului rămân stâlpii puternici susținători în trecerea pe acest pământ.Îmi doresc sa revăd acest loc minunat ,Sfânta Mănăstire Crasna -Schiulesti.Doamne Ajuta !
 2. Mănăstirea Crasna Prahova
  Manastirea Crasna, gradina raiului, cu preoti, calugari cu mult har, peisaje frumoase, ingeri cu adevarat, in frunte cu Parintele Nicodim, loc linistit, doresc tuturor crdiinciosilor sanatate multa si viata lunga.Amin!
 3. Mănăstirea Crasna Prahova
  am vizitat manastirea de 3ori.este deosebita.liniste multa,frumusete.lacul cu nuferi este deosebit,le doresc numai bine calugarilor de la manastire.
 4. Mănăstirea Crasna Prahova
  sant una dintre cele mai pacatoase fiinte care am avut onoarea de a sta cu Parintele Ncicodim.rar poti intilni o asemenea blindete si bucurie duhniceasca.nici nu ajung bine acasa si m-as intoarce din nou.ador totul la Crasna dar pe Parintele Nicodim il divinizez. imi da sfaturi de suflet si ma face sa ma impac cu mineDoamne-ajuta sa pot sa mai ajung si sa ne bucuram cat mai mult de dragul nostru Parinte
 5. Mănăstirea Crasna Prahova
  Exista cazare Miha.Eu am fost acum 3 ani.Nu m-a costat nimic.Si acum cred ca este fara plata,chiar daca este alt staret.
 6. Mănăstirea Crasna Prahova
  As dori si eu sa ajung la Manastire si as dori sa stau 2 zile , vreau sa stiu daca ofera si cazare si cat costa , daca a fost cineva si stie rog sa posteze aici

  multumesc anticipat
 7. Mănăstirea Crasna Prahova
  http://www.facebook.com/pages/Manastirea-Crasna/176328685838108


  pagina de facebok pt aceasta Sfanta Manastire
 8. Mănăstirea Crasna Prahova
  Hi am fost acolo pe 6 septembrie am avut o masina inchiriata cam greu dar am condus pina la minastire foarte frumos ,am fost cu baiatul meu locuim in USA ,foarte frumos la anu vrem sa mergem din nou recomand.
 9. Mănăstirea Crasna Prahova
  rugati va va rog pt cumnatul meu marco care este bolnav fara speranta de vinecare in virsta de 47ani.Dumnezeu sa l apere si sa l ajute
 10. Mănăstirea Crasna Prahova
  As vrea sa merg in strainatate si vreau sa stiu ce acatist trebuie sa citesc ca sa gasesc ceva bun de lucru.
 11. Mănăstirea Crasna Prahova
  asvrea sa ma alatur voua sanu stie nimeni de mine da?se poate?
 12. Mănăstirea Crasna Prahova
  Manastirea Crasna nu poate fi descrisa in cateva cuvinte sau cateva randuri...poate fi descrisa in cateva carti.Este o Manastire binecuvantata de Dumnezeu,cu stareti de exceptie(PS GALACTION,ARHIMANDRITUL NICODIM SI IN PREZENT IEROMONAH NECTARIE) ce au stiut cum sa dea manastirii un farmec aparte,un farmec ce nici o alta manastire nu are,este ceva specific Crasnei.
  Daca as fi dus intr-o alta manastire nu m-as simti la fel ca la Crasna.Aici simt ca plutesc printre nori si vad Imparatia Cerurilor.Simt ca sunt mai apropae de Dumnezeu si de Sfintii sai.
  Este ceva de nedescris.Daca toata lumea ar trece macar odata pe la Crasna ar simti Duhul Crasnei si puterea rugaciunii.
  In final as vrea sa amintesc cuvintele rostite de PF TEOCTIST intr-o predica de Sfantul Dimitrie:"proptele mele,...sunt de la Crasna,Nicodim mi-a dat".
  M-am bucurat cand am citit acest lucru,cum PF TEOCTIS il lauda pe Pr.Nicodim.Ceva binecuvantat.
  Intr-u multi si binecuvantati ani!Multi ani traiasca obstea Manastirii Crasna
 13. Mănăstirea Crasna Prahova
  maine merg la Crasna :)) abia astept nu mai am rabdare .....sa treaca repede ziua de azi si sa ajungem cu bune ! Doamne ajuta !
 14. Mănăstirea Crasna Prahova
  Crasna!locul unde simti cu adevarat puerea rugaciunii.Este locul unde toate au un inceput.Este locul unde simt ca ma despart de toate grijile cele lumesti si traiesc intr-o viata noua,o viata ce mi-as dori sa o traiesc mereu.Simt cu visurile mele prin aripi.VREAU SA SPUN CA CINE NU A FOST LA cRASNA NU SIMTE CE ESTE ADEVARAT O BUCURIE.ESTE RAIUL PE PAMANT.
  Prima data am fost la manstire asa intr-o excursie,dupa care in fiecre an am facut pelerinaj la Crasna.Este un loc minunat si sper ca toata lumea sa aiba ocazia de a vizita Manastirea Crasna.
 15. Mănăstirea Crasna Prahova
  CRASNA..............nu stiu ce cuvinte sa rostesc pentru ca nu cred ca s-au inventat cuvinte atat de frumoase pentru a descrie manastirea . Dupa o singura vizita la Crasna s-a deschis sirul lung de pelerinaje , pentru ca de atunci nu au mai fost vizite sau excursii au fost pelerinaje .... va doresc celor ce nu ati fost , sa mergeti , iar dupa aceea pregatiti-va de mai multe drumuri spre Crasna . Doamne ajuta !!!
 16. Mănăstirea Crasna Prahova
  imi este foarte dor de sfanta manastrire,de slujbele frumoase pe care le oficiaua parintii slujitori si de toate lucrurile frumoase din incinta acestei sfinte manastiri.in data de 17 decembrie stateam si ma gandeam oare cum ar fi sa fiu de craciun la crasnasi in timp ce ma gandeam ma uitam la jurnal trinitas dintr-o data sf evanghelie pentru duminica dinaintea nasterii domnului a fost prezentata de catre parintele staret IEROM.NECTARIE PETRE,in acel moment am simtit ca visul meu este implinit.a fost o mare bucurie pentru mine si o alta bucurie sa intamplat in data de 29 septembrie2011 atunci cand biserica sf ioan botezatorul si sfanta treime din mizil a fost sfintita de catre PS CIPRIAN CAMPINEANUL VICAR PATRIARHAL care a fost ales de la manastirea crasana.in acel moment sufletul mi-a saltat de bucurie.a fost un moment de nedescris o bucurie enorma pentru mine.
  daca va filma cineva sf liturghie din noaptea de craciun vas ruga sa mi-o trimiteti si mie pe mail(alex_nastase2001@yahoo.com).sa va rugati pentru mine si cei apropiati mie, parinte si va urez sarbatori fericite nu mai bine si sper sa ajung cat mai repede la manastire(mai ales pentru a ma spovedi la parintele celestin).
  de la alexandru nastase (paraclisier),pentru sf manastire crasna!!!!!!!!!!!!!!toate cele bune
 17. Mănăstirea Crasna Prahova
  PT D-NA DORINA
  E MARE PACAT SA VI SE DESCHIDA CARTEA.CARTILE SFINTE SUNT PT A NE RUGA DIN ELE,NU PT GHICIT.SA NU CREDETI CA VETI FI MAI BINE DUPA ACEEA,O SA REGRETATI PT CA ATI FOST LA DESCHIS CARTEA.PACAT ESTE SI DOAR SA VA DORITI ACEST LUCRU.GHEORGHITA
 18. Mănăstirea Crasna Prahova
  buna ziua am fost la manastire acum 2 saptamani este superb de frumos si as dori sa vin pt deschiderea cartii dar nu stiu la ce preot sa vin ma puteti ajuta va rog rumos. astept raspunsu dumneavoastra cat mai repede posibil si as dori sa stiu si cat mar costa va multumesc
 19. Mănăstirea Crasna Prahova
  PENTRU ALEX: La orice manastire Alex.Te duci si vorbesti cu parintele staret.Nu cauta neaparat manastiri asezate in locuri pitoresti sau de traditie,cauta un parinte care te poate ajuta,asta e tot ce conteaza.E bine sa vizitezi mai intai cateva manastiri,ca sa-ti faci o impresie.
 20. Mănăstirea Crasna Prahova
  Pentru Florina: Prin padure este mai greu de urcat. La un moment dat, radacinile copacilor servesc drept trepte. Iar aproape de manastire sunt zidite trepte. Nu pot aprecia distanta care este de urcat, dar cu ajutorul lui D-zeu poate ajungi.
 21. Mănăstirea Crasna Prahova
  Pt ANA,
  Iti multumesc mult de tot pt raspuns. Poti sa-mi spui, te rog, daca drumul prin padure este greu de parcurs, am probleme de sanatate, necesita sa urci mult? cam cat ar fi ca distanta si cats-ar face daca ai merge incet (la pas).
  Numai bine! Doamne ajuta!
 22. Mănăstirea Crasna Prahova
  Pentru Florina:La manastirea Crasna Prahova nu se poate ajunge cu masina pana la poarta. Se poate merge cu masina pana aproape de manastire dar apoi se urca prin padure, se trece un rau... La locul unde se incepe mersul prin padure exista un indicator in care se precizeaza ca poti urca doar cu masina 4x4 pe un alt drum
 23. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am si eu o intrebare, se poate merge pana la poarta manastirii Crasna cu masina sau trebuie mers pe jos si daca da, ce distanta, se urca usor?
  Multumesc pt raspuns.
  Doamne ajuta!
 24. Mănăstirea Crasna Prahova
  Si eu am auzit foarte multe impresii frumoase legate de manastirea Crasna si as dori sa ajung acolo. Am inteles ca trebuie sa cobor din tren la Homoraciu dar stie cineva la ce ora vine masina spre Schiulesti? Ca sunt 2 trenuri din ploiesti(unul ajunge in Homoriciu la 10 si unul pe la 5 fara ceva) si nu stiu cu care sa vin. Va multumesc anticipat si Doamne ajuta!
 25. Mănăstirea Crasna Prahova
  Va rog frumos daca imi poate spune si mie cineva la ce manastire ma pot duce pentru a ma calugari, am varsta de 22 de ani si am strans si o suma de bani frumusica din munca cinstita care as putea dona manastiri, cine ma poate ajuta cher1sh_life@yahoo.com DOAMNE AJUTA
 26. Mănăstirea Crasna Prahova
  Va rog, dac[ puteti sa ma lamuriti si pe mine cum trebuie citita Psaltirea. Am inteles ca se citesc doar un anumit numar pe zi, in ce zile, la ce ore, cine iti spune ce sa citesti?
  Cand si unde poti da Psaltire la Manastiri, cand se citesc ele, sau tot ce puteti sa-mi spunetie binevenit.
  Doamne ajuta!
 27. Mănăstirea Crasna Prahova
  Buna ziua!!!As dori sa vorbesc si eu cu parintele de la aceasta Manastire...Am 16 ani si as dori ca anul acesta pana in septembrie pana knd incep scoala sa pot ajunge la manastire si sa pot sta 2 luni de zile acolo...As vrea sa stau cu maicutele,sa postesc,sa ma rog,pentru k in felul acesta ma voi simtii mai bine...Cine ma poate ajuta???
 28. Mănăstirea Crasna Prahova
  Vasile se roaga pentru familie:Gheorghe,Ana,Florentina bolnava,Constantin,Maria cu fiu si nepotii,pentru prieteni si cunostine.
 29. Mănăstirea Crasna Prahova
  mergand la crasna sau la orice alta manastire dumnezeu iti randuieste cu cine sa vorbesti toti parintii din crasna sint indrumatori pt suflet cel ce cauta sa se intareasca in credinta
 30. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta!

  Cine a fost pana acum la Crasna si a stat de vorba cu un calugar cu har?Puteti sa dati detalii? Multumesc!
 31. Mănăstirea Crasna Prahova
  am avut ocazia sa aud despre pomelnice onlain pe internet cu care nu sant de acord un lucru bun este ca cel ce doreste sa daruiasca pomelnicul sau unei biserici sau unei manastiri sa faca efortul sa duca el ofranda la destinatie cs sa aibe bucuria binecuvantarii din acel loc unde va ajunge si unde se poate si inchina
 32. Mănăstirea Crasna Prahova
  Plecat din tara din cauza saraciei,incercand acum la 51 de ani sa mai caut din norocul pirdut din aceasta scurta viata,incerc sa raman un bun crestin chiar daca sant intr-o localitate din Germania unde biserica este mereu goala,si unde ma pot ruga in voie,am nevoie de Voi preotii,sfinti parinti calauzitori ai sufletelor noastre care cu puterea rugaciunilor ne puteti ajuta pe cei ce credem in Dumnezeu din toata inima noastra! Am gasit acest site si am citit descrierea acestei manastiri locas sfant si binecuvantat,si deja parca am ajuns cu sufletul aici.Dumnezeu sa binecuvinteze pe cei ce s-au ostenit pentru construirea acestui site,si rog sa ma pomeniti si pe mine,pentru dezlegarea rului din viata mea!Va multumesc voua celor ce ne dati nadejdea mantuirii!
  Iosif-Georghe
 33. Mănăstirea Crasna Prahova
  Aceasta manastire are tot ce poate insemna frumos, pur, intelept si curat in aceasta lume plina de mult rau.este o minune pe pamant. si nu sunt doar cuvinte
  Abia astept sa ajung din nou acolo de Sfintele Sarbatori Pascale.
 34. Mănăstirea Crasna Prahova
  va rog sa va rugati pentru sora mea grav bolnava de cancer oshvat izaballa de 34 ani va rog din suflet sa va rugati pentru ea va multumesc
 35. Mănăstirea Crasna Prahova
  mie dor de manastirea crasna nu am fost de 2ani dar atat de mult imi doresc sa ajung iarasi sa ascult,cum canta priveghetotile in biserica ,slujba si parintii de acolo nu gasesti in toata tara cat ai umla doamne ajuta sa ajunga toti care isi doresc si eu pacatoasa
 36. Mănăstirea Crasna Prahova
  Numar telefon Manastirea Crasna Prahova 0244292560 sau Preot Vasile 0722444076.Sa va fie de folos!!!
 37. Mănăstirea Crasna Prahova
  Este o manastire foarte frumoasa.Ea a dat multi episcopi,binecuvantati,mari duhovnici(PS SEBASTIAN,PS GALACTION)cum probabil nu vom mai avea.asa oameni se nasc la sute de ani.este mare sfintenie acolo si nespusa frumusete.Doamne,ai mila si de noi pentru rugaciunile acestor monahi adevarati!
 38. Mănăstirea Crasna Prahova
  cea mai frumoasa manastire care te face sa te simti ca acasa sau mai bine zis in rai george brasov"
 39. Mănăstirea Crasna Prahova
  COD-107326 ICOANA MAICII DOMNULUI-FACATOARE DE MINUNI.
 40. Mănăstirea Crasna Prahova
  STARET IEROMONAHUL NECATRIE PETRE.
 41. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta ,as dori sa trimit un pomelnic la aceasta manastire ,imi puteti spune va rog frumos adresa ,manastiri.
  va multumesc
 42. Mănăstirea Crasna Prahova
  @Corina: Moliftele Sfantului Vasile cel Mare si ale Sfantului Ioan Gura de Aur se citesc la Biserica Sf. Ioan Piata (langa magazinul Intersport Unirii), Bulevardul I. C. Brãtianu , nr. 39, sector III, Piața Unirii, București.
  Se citesc in fiecare joi de la ora 19.00-21.00
 43. Mănăstirea Crasna Prahova
  cea mai frumoasa manastire care te face sa te simti ca acasa sau mai bine zis in rai george brasov
 44. Mănăstirea Crasna Prahova
  Buna ziua si DOAMNE AJUTA,
  Va rog mult daca ma poate ajuta cineva cu un numar de telefon de la aceasta manastire sau sa-mi spuna daca pot trimite acatist prin posta! Multumesc, sanatate tuturor!
 45. Mănăstirea Crasna Prahova
  sfanta manastire crasna este o manasire asa de frumosa incat dupa parerea mea este una foarte buna si cu acest prilej as vrea sa o numesc "raiul pe pamant".Anul acesta(2010)am ajuns de 2 ori dar daca bunul dumnezeu ma ajuta impreuna cu maica domnului si ma invrednicesc de a mai ajunge inca odata voi veni cu cea mai mare placere mai ales ca in duminica sfinte cruci pe data de 1 august2010 am am fost paraclisier.Acest lucru m-a bucurat foarte tare si de aceea vreau sa mai ajung inca odata.Cand am ajuns anul acesta(2010)prima data am avut o suparare.Moartea parintelui casian cel care era la pangar.
  Sper ca Maica Domnului Sfantul Ioan Rusul si toti ceilalti sfintisa ma invredniceasca pemine si pe femeia care organizeaza excursia sa mai ajungem inca odata.Dumnezeu sa ne ajute cu marea Lui iubire de oameni.
 46. Mănăstirea Crasna Prahova
  am fost de doua ori,sincer nu am cuvinte...asa ceva in tara,nu cred ca mai gasesti,simti de cand intri in manastire ca acolo este gradina LUI DUMNEZEU!!daca aveti drum ,nu ezitati sa intrati la manastie,sigur o sa va mai doriti sa mergeti!drumul este destul de bun,nici nu o sa-l simtiti stiind ca mergeti la DUMNEZEU!DOAMNE AJUTA
 47. Mănăstirea Crasna Prahova
  Unde se citesc in Bucuresti Moliftele Sf. Vasile si ale Sf. Ioan Gura de Aur?"
 48. Mănăstirea Crasna Prahova
  STARET ARHIMANDRIT NICODIM-DIMULESCU.TELEFON-0244292562,0244292560.
 49. Mănăstirea Crasna Prahova
  La aceasta Sf.Minastire amfost de 3--4 ori m-am rugat la Dumnezeu cu credinta si mi-a prins bine.Aici se fac slujbe f.f.f frumoasecu preoti eflavios ,aicim-am intilnit cu un preot din apropirea localitati mele resspectiv Cernavoda iar satul de unde provine acest preot se numeste Rasova jud Constanta.Aici peisajul este extraordinar de frumos parca ar fi o parte din RAI Staretul minastirei este mereu cu zimbetul buze un zimbet cald de altfel si calugari sunt bine primitori,efavlios va recomand sa maregeti sa vizitati si sa va rugati la Bunul Dumnezeu in aceasta Sf. Minastire Crasna
 50. Mănăstirea Crasna Prahova
  Unde se citesc in Bucuresti Moliftele Sf. Vasile si ale Sf. Ioan Gura de Aur?
 51. Mănăstirea Crasna Prahova
  DOAMNE, INTOARCE-I LA BUNATATE SI LA RUGACIUNE PE TOTI VRASMASII MEI. AMIN

  (Rugaciunea trebuie spusa de 30 de ori pe zi timp de 40 de zile si rezolva orice dorinta a celui ce o rosteste.
  Parintele GHERONTIE PUIU, MANASTIREA CARAIMAN BUSTENI)
 52. Mănăstirea Crasna Prahova
  este cea mai frumoasa si ingrijita manastire.Am ramas impresionat de politetea cu care esti primit.Am vazut multe manastiri dar aici este un colt de rai.pana si vesmitele preotilor si calugarilor sunt deosebite,iar slujbele iti ajung la suflet.
 53. Mănăstirea Crasna Prahova
  Acum de inceput de "An Nou" 2010,doar ganduri bune de prosperitate si sanatate,putere in lupta cea buna si mai ales sa vina bucurie pentru fiece gand,vorba si fapta! Domnul sa va daruiasca cele mai potrivite daruri LA MULTI ANI si BINECUVANTATI ANI!
  Cu mult respect si cu multa dragoste fata de Iisus Hristos:
  Ana-Maria(Anutza)
 54. Mănăstirea Crasna Prahova
  Bucuria Sfintelor Sarbatori de Craciun sa ne deschida inimile sa primim Vestea minunii Nasterii Pruncului Iisus si darurile magilor intru inaltarea noastra duhovniceasca.
  Craciun fericit tuturor Parintilor-preoti si fratilor monahi acestei Sfintei Manastiri!LA MULTI ANI!
 55. Mănăstirea Crasna Prahova
  Este pur si simplu un colt de rai..nu exista cuvinte indeajuns de marete pentru a caracteriza si a descrie asa cum merita acel loc plin de spiritualitate si divinitate.Merg cu cel mai mare drag si sufletul meu tanjeste dupa reintoarcerea in acele locuri si acei oameni(sfinti parinti) rupti de rautatea lumeasca.Respectul,linistea,credinta,dragostea si nu in ultimul rand harul care te face sa revii iar si iar si iar.Acolo in Manastirea Crasna ma simt ACASA si stau si ma intreb adesea "Oare cum o arata Raiul,nu cel de la Crasna,cel Ceresc? Din inima pot afirma ca se poate face o "mica"comparatie.Iti multumesc Doamne Dumnezeule pentru darul acesta care ni l-ai lasat prin intermediul Manastirii Crasna.CRACIUN FERICIT!
 56. Mănăstirea Crasna Prahova
  Va multumesc tare mult pentru promptitudinea dvs ! Am sa aman aceasta vizita pentru perioada imediat urmatoare. Acest weekend l-am petrecut la m-rea Petru Voda si sunt tare fericita ca am reusit sa iau binecuvantarea de la parintele Iustin Parvu. Este foarte batran-90 an...Indemnul meu ar fi sa mergeti la Sfintia Sa cat inca se mai afla in viata. Afirm cu bucurie ca m-rea Petru Voda reprezinta un pilon puternic al ortoxiei romanesti.
  Doamne-ajuta !
 57. Mănăstirea Crasna Prahova
  Exista Ioana locuri de cazare,peste 300.Eu am fost in luna iunie,am stat o noapte acolo.Nu se plateste nimic.Oricine se duce este primit.Ofera si 2 mese pe zi gratuit.Intrebi de parintele Augustin,daca vrei sa stai o noapte.Am inteles ca cine vrea sa stea de la 2 nopti in sus trebuie sa vorbeasca cu staretul Nicodim.E foarte frumos acolo.I se spune "CRASNA CEA FRUMOASA".Dumnezeu sa te ajute!
 58. Mănăstirea Crasna Prahova
  Pentru Ioana.
  La Sfânta Mânãstire Crasna de Prahova existã locuri de cazare pentru pelerini.Cred cã ar fi mai bine sã daþi un telefon înainte, e posibil sã fie aglomerat (deºi nu cred cã pãrinþii lasã pelerinii pe afarã), gãsiþi numãrul de telefon pe internet. La Sfânta Mânãstire Crasna de Gorj nu ºtiu dacã pãrinþii au locuri ºi pentru pelerini. Sãnãtate ºi numai bine. Doamne ajutã!
 59. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta !
  As vrea sa va intreb daca parintii cazeaza la m-rea Crasna chiar si contra cost . Daca ati putea sa-mi dati aceasta informatie in timp util,cam o saptamana,as vrea sa ajung pe data de 12 decembrie.Ar fi vorba de o singura noapte.:)
  Va multumesc frumos.Am sa revin pe acest caiet de impresii pentru raspuns.
 60. Mănăstirea Crasna Prahova
  Manastirea Caraiman: Parintele Gherontie Puiu
  http://prgabriel.wordpress.com/2009/08/05/emisiunea-tv-ecce-homo-manastirea-caraiman-si-parintele-gherontie-puiu-v/
  Andreea
 61. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta!Sunt fericita, ca am ajuns in sfarsit la Sfanta Manastire Crasna,nu am cuvinte cat de frumos este acolo si mai mult cu cata dragoste te primesc parintii.Pe mine m-a ajutat Dumnezeu sa ma spovedesc si sa ma impartasesc, L-am simtit pe Dumnezeu prezent in momentu acela, n-o sa uit niciodata ziua in care am fost.Eu am crezut ca niciodata nu o sa ajung, dar am avut credinta in Dumnezeu,rabdare si nu mi-a venit sa cred.Acum ma simt linistita atat trupeste ,cat si sufleteste.Amin!Domnu sa ajute pe toata lumea.
 62. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta!Iti multumesc mult Viorel,daca nu te superi,eu vreau sa te consider fratele meu,mai ajutat foarte mult,atat cu sfaturi,apoi cum sa ajung la manastire.Dumnezeu o sa te rasplateasca, sunt sigura.
  Cu ajutoru Domnului,am ajuns ieri,pe 7 octombrie 2009.
  Eu de la Valenii de Munte am luat un microbuz care ducea direct in satu Schiulesti,si apoi am mers prin padure,am ajuns la timp la slujba de dimineata, m-am spovedit si impartasit, am simtit cea mai mare bucurie pe care nu am avut-o niciodata,m-am vindecat atat sufleteste cat si trupeste.Mancarea e nemaipomenita,cu binecuvantarea unui parinte,parca ai fii in Rai,la masa cu Dumnezeu.
  Eu am credinta mare in Dumnezeu,ca o sa ma ajute sa-mi indeplinesc visu,de a merge la manastire,sa fiu monahie,mireasa Lui Hristos,atunci o sa fiu cu adevarat fericita.Lumea aceasta nu este ptr mine,eu vreau o lume linistita,cu multa credinta in Dumnezeu,rugaciune,iubire fata de aproapele,toata viata sa i-o dariesti Lui Dumnezeu.Pe zi ce trece vreau ca visu meu sa devina realitate,dar trebuie sa am rabdare si credinta in Dumnezeu.
  Pentru mine Manastirea Crasna este ca o a doua casa,sunt primita cu multa caldura de toti de acolo, dar mai ales de duhovnicul meu,care imi este ca un tata.
  Dumnezeu sa ne ocroteasca si sa ne aibe in paza pe toti!Amin!
 63. Mănăstirea Crasna Prahova
  Ana-Maria poti sa iei microbuz de la autogara IDM Basarab care are destinatia Cheia,si cobori in comuna Homoraciu la monument,dar de acolo mai sunt 7 km pana la manastire.Poti cobori si in Valenii de Munte la autogara si de acolo este un microbuz care merge pana la 2 km de manastire,dar acest microbuz circula o singura data pe zi(sambata stiu ca pleaca la ora 10).
 64. Mănăstirea Crasna Prahova
  manastire frumoasa...Crasna cea frumoasa
 65. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta! Vreau sa ajung la Manastirea Crasna pe 30 septembrie,ce masina pot sa i-au din Bucuresti? va rog mult.
 66. Mănăstirea Crasna Prahova
  Chiar weekendul trecut am avut ocazia de a vizita acest loc binecuvantat de Dumnezeu care este manastirea Crasna.M-a impresionat profund , va recomand cu toata sinceritatea sa mergeti si dvs, este un loc special, un adevarat colt de rai.Va trimit si link-ul catre un articol scris imediat ce m-am intors din aceasta calatorie, in care am descris mai pe larg atat manastirea cat si sentimentele traite acolo,(unde cu ajutorul Bunului Dumnezeu sper sa revin din nou)
  http://laionica.blogspot.com/2009/08/un-colt-de-rai-pe-in din nou.pamant.html
 67. Mănăstirea Crasna Prahova
  PENTRU CEI CARE SUNT IN TARA SI STRAINATATE:numele meu este Maria si am fost la multe manastiri si am duc destul de des.Daca sunteti departe de casa si de manastirea si biserica noastra si simtiti nevoia de un sfat va pot ajuta oricand.maria_coz19@yahoo.com
 68. Mănăstirea Crasna Prahova
  Toronto
  MIHAI FERARU
  In prag de moarte si foarte saraci, o familie de romani cu boli cardiovasculare grave se lupta sa-si salveze zilele, Singura lor speranta este Dumnezeu si ajutorul concret al crestinilor de pretutindeni.
  Sa intindem o mana de ajutor acestei familii!
  Bunatatea si milostivirea lui Hristos este in fiecare dintre noi, si prin actele noastre de milostenie si caritate, fata de semenii nostri ne vede Mantuitorul si ne va aduce mantuirea. Contactati familia MIHAI FERARU din Judetul VASLUI: Tel: 0764807565
  Contul ce la deschis ptr a primi ajutorul de la handicap in valoare de 33,5 lei este la RAIFFAISEN BANK, cod swift RZBRROBU-VS: Romania

  in LEI: ro93rzbr0000060001059026
  Domnul Mihai Feraru a trimis Redactiei Las Vegas Romanian Journal copii dupa documente care dovedesc starea precara a sanatatii dumnealui si a sotiei, precum si scrisori semnate de Preotul Bisericii Ortodoxe din satul in care locuieste si un articol dintr-o publicatie locala prin care se facea apel umanitar pentru familia Feraru. Iata mai jos scrisoarea prin care Dl. Mihai Feraru ne cere tuturor ajutorul:
  Sunt un om foarte bolnav si sarac din romania , eu si sotia mea suntem 2 cardiovasculari, partial sunt paralizat, varsta noastra este de 52 ani, si singura sursa de venit a familiei noastre este doar o pensie pe caz de boala de 449 lei si alte venituri nu mai avem, eu cu sotia nu putem efectua nici o activitate, numai Bunul Dumnezeu stie de viata noastra de aceea fac apel pe aceasta cale catre toti oameni cu suflet pentru oameni si care il iubesc pe Bunul nostru Dumnezeu, sa-mi ajute si familia mea greu incercata de atata necaz, Doamne ajuta. Va rog, in numele lui Dumnezeu sa va ganditi ca cineva in grea suferinta asteapta ajutorul dumneavoastra. Sa va ginditi ca Bunul Dumnezeu v-ar putea ajuta atunci cand veti avea mare nevie pentru ceea ce veti face pentru mine si familia mea. Sa nu-l uitati pe Bunul Dumnezeu. Pot dovedi cu acte in regula. Diabetul este f mare imi fac zilnic 2 feluri de insulina de 4 ori pe zi..Dorim sa mai putem merge pe la clinici medicale ptr investigatii si tratament, ori-ce fel de ajutor la noi va fi bine-venit, sub ori-ce forma ar fi. Multumim Anticipat. A-R
 69. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am mai fost in pelerinaj la Sf. MINASTIRE CRAZNA de 2--3ori .Va zic cu mare sinceritate mergeti la aceasta Sf.Minastire si va rugati vizitatio cu respect si cu credinta intr-un Dumnezeu. Se savirsesc slujbe extraordinar de cucernice.Aceasta Sf.Minastire este asezata intr-o zona pitoreasca de exceptie zici ca este Raiul pe pamint.Inpreuna cu sotia mea si un grup de 40--50 pelerin din CERNAVODA NEPREGATIM AZI 23 AUGUST 2009 SA PLECAM INTR--UN NOU PELERINAJ LA ACEASTA SF.MINASTIRE PLECARE VA AVEA LOC IN ZIUA DE 25 08 2009 DOAMNE AJUTA
 70. Mănăstirea Crasna Prahova
  am fost la sfanta manastire crasna cand eram insarcinata si am mers pe jos dar nu mi-a fost greu,as vrea sa mai ajung ca este foarte frumos acolo.
 71. Mănăstirea Crasna Prahova
  Ana-Maria daca ai masina,mergi pana in satul Schiulesti din Prahova si de acolo mai mergi pe jos 2-3 km prin padure pana la manastire.Daca nu ai masina,iei un microbuz maxi-taxi din Bucuresti,de la autogara IDM BASARAB pana in orasul Valenii de Munte si de acolo iei alt microbuz pana in satul Schiulesti.Trebuie neaparat sa ajungi in satul Schiulesti care apartine de comuna Izvoarele.Poti sa ajungi si in comuna Izvoarele,dar o sa mergi mai multi km pe jos(7-8).Eu nu stiu in ce oras locuiesti.Traseul pe care ti l-am spus este din Bucuresti.Mai vreau sa-ti dau un sfat.Daca vrei sa te calugaresti,nu mai amana.Amanarea e de la diavol.Oamenii vor sa te opreasca.Nu-i baga in seama,porneste cu nadejde si dragoste pe aceasta cale ingereasca si Domnul de va binecuvanta cu multe bucurii.Cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului este CALUGARIA.DUMNEZEU SA TE AJUTE!
 72. Mănăstirea Crasna Prahova
  Doamne ajuta!Am si eu o rugaminte la dvs.Am promis Domnului, astazi 12.06.09, o sa vin la manastire,cu Duhovnicul meu Porfirie,pot sa-i spun Tata,deoarece este un adevarat tata, ma simt ocrotita,e singuru care ma intelege.;nu libertate,toata lumea este impotriva manastirilor,nu stiu cum sa fac sa ajung si eu,poate de tot,ce pot sa fac, va rog sa ma ajutati!,cu un sfat,orice , astept. Amin!
 73. Mănăstirea Crasna Prahova
  "visez de mult sa merg la o manastire,sa stau acolo,acesta este visul meu de mica,simt ca trebuie sa merg pe drumul Lui Hristos,multi au incercat sa-mi scota din cap acest gand de a ma CALUGARII,dar mai mult imi doresc,nu am fost niciodata intr-o manastire,dar Dumnezeu mi-a ascultat rugaciunea si pe 12.06.09 vin cu parintele meu duhovnic PORFIRIE,2 ZILE,ABIA ASTEPT,totusi simt ca imi este frica sa intru intr-o manastire, nu merit,Dumnezeu face prea multe minuni cu mine,si eu ma mai supar
 74. Mănăstirea Crasna Prahova
  PAªTE FERICIT!!!!!!!!!!!!

  Un înger blând din cer coboarã,
  Se roagã-n tainã , apoi zboarã
  De-acolo sus el ne trimite:
  Un zâmbet blând, o razã caldã
  ªi trei cuvinte:
  Hristos a înviat !
 75. Mănăstirea Crasna Prahova
  astazi 13 aprilie mam intors de la manastirea crasna (valeni de munte)povestesc pe scurt cum a fost deci am plecat din bucuresti gara IDM cu maxi taxi pana in valeni de munte de acolo din aceiasi gara unde ma lasat am luat alt maxi spre schiulesti din schiulesti mergi cam 5 km pe jos prin padure a fost super drumu ajungi la un momentdat la micul traseu superb si aventuros pana la manastire treversezi un pod casa treci raul si pe urma la picior pe munte am ajuns am intalnit pe cineva un batranel care ma ghidat catre bucatarie am dus micile darruri acolo am vorbit cu diaconul caruia iam spus ca am venit sa vb cu staretul nicodim ca vreau sa raman cateva zile la manastire,ma pus la masa dupecare ma dus intro camera sa ma cazeze pe seara am vb direct cu satretu Nicodim un parinte intelept acesta imediat ma mutata in alta camera mai frumoasa in cladirea cu calugari aici am stata vreo 3 zile apoi ma mutat in alta cladire inca 1 zi si ultimele 2 ,3 zile leam petrecut intr adevarata chilie a unui calugar care ma lasat sa stau in locu lui ca el se mutase o perioada ........programul este cam acesta dimineata 7 sluhba pana pe la 12 pe al 1,2 masa la 7 slujba pana pe la 8,9 la 10,11 miezanoptica dupecare masa de seara ,,,,vremea a fost superba manastirea un colt de rai calugari totiniste oameni extraordinari sau rugat de mn sa mai raman dar am avut niste probleme de rezolvat acasa am primit invataturi de la majoritatea mai ales de la staret am vazut exact cum este o manastire dinnauntru Doamne ajuta
 76. Mănăstirea Crasna Prahova
  Draga Valentine mergi cu dumnezeu inainte, sa-ti iei buletinul la tine ,daca poti sa duci ulei,faina,malai,zahar,paine,sa ai si bani la tine sa-ti lasi acatist pentru 40zile.Cum ajungi mergi direct la bucatarie si ii rogi sa te cazeze pentru cateva zile, este foarte frumos la Crasna am fost de multe ori.Dumnezeu sa fie cu tine cand te intorci sa-mi povestesti cum a fost...vezi ca mergi cativa km prin padure.NICOLETA
 77. Mănăstirea Crasna Prahova
  Fratilor maine dimineata 7 aprilie 2009 plec de unu singur la manastirea crasna nam fost niciodata la ea nici nu stiu cum sa ajung dar mi-am facut o mica idee fazand de pe aici Cu ajutorul Lui Dumnezeu osa ajung problema mea este alta ca eu nam mai inoptat niciodata intro manastire si nu stiu cum sa fac cu cine sa vb ce sa zic adica pur si simplu pe cine vad pe acolo ai spun ca as dori sa raman si eu cateva zile la manastire? sau cum si a doua la mana cu ce sa ma duc ca bani banuiesc ca nu primesc ,si ar trebui sa-mi iau si mancare dupa mine? astept un raspuns pana diseara ca mine dimieata plec
 78. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am avut ocazia sa merg la manastirea Crasna. Acolo este raiul dupa pamant.Sanatete preotilor si calugarilor care sunt la aceasta frumoasa manastire.
 79. Mănăstirea Crasna Prahova
  Se roaga bunului Dumnezeu familia Stan pentru sanatatea lui Stan Anton.
 80. Mănăstirea Crasna Prahova
  Se roaga la bunul Dumnezeu Cristian si Petruta pentru sanatate,spor in casa,intelegere,sa le mearga bine la serviciu.
 81. Mănăstirea Crasna Prahova
  Sa-l ajute bunul Dumnezeu pe Cristian Lazar sa obtina permisul de conducere pe care il va sustine luni.Va multumesc!
 82. Mănăstirea Crasna Prahova
  Sa-i dea Dumnezeu sanatate domnului Stan Anton va rog din suflet preotii de la manastire cititi acest acatist. Va multumesc!
 83. Mănăstirea Crasna Prahova
  Va rog frumos preotii de la aceasta manastire am si eu un acatist pentru sanatatea lui anton nicolae sa se faca bine si sa fie iarasi ca inainte.Va multumesc mult!
 84. Mănăstirea Crasna Prahova
  Manastirea Crasna este frumoasa in toate anotimpurile, chiar si la vreme de iarna posomorata. Obstea de acolo, in capul careia se afla Arhim.NICODIM DIMULESCU, este cu adevarat deosebita. Mergeti la Crasna, ca e un pridvor al Raiului!
 85. Mănăstirea Crasna Prahova
  Manastirea Crasna este printre cele mai frumoase manastiri din judet si poate din tara.Merita vizitata macar din curiozitate.va garantez ca o sa reveniti.cu toate ca sunt dintr un orasel apropiat,am descoperit manastirea destul de tarziu.acum de fiecare data cand se iveste ocazia,merg la Crasna.slujbele sunt ingeresti.peisajul este sublim.pacat ca nu este mai departata de civilizatie.oricum,parca este un colt de rai.Va recomand sfaturile parintilor de acolo.Adevarata cale spre mantuire se poate descoperi din gura duhovnicilor pentru care timpul a murit,caci acolo te simti rupt de toate cele lumesti (mai ales dupa o spovedanie sincera).Drumul spre manastire este foarte simplu:din Valenii de Munte se ia maxi taxi pana la Schiulesti(ultima statie) apoi 2km pe jos.Cu trenul se coboara la Homoraciu sau Izvoare si apoi 7-8 km pe jos(Izvoare) sau ocazie(Homoraciu).Astept sa mi spuneti parerile dupa ce o sa vizitati "raiul".
 86. Mănăstirea Crasna Prahova
  oameni buni(care mai sunteti),daca nu ati vizitat pana acum MANASTIREA CRASNA ati trait degeaba.nu cred ca exista un loc mai frumos si mai incarcat de bunatate si liniste decat acasta manastire.preotii,oamenii care ajuta ca lucrurile sa mearga bine in acest loc sunt de o modestie si de o bunatate cum rar mai intalnesti in zilele noastre.daca pana acum aveati intrebari legate de DUMNEZEU si nu stiati raspunsurile la ele,mergeti acolo.aici nu exista taxe de acatiste,sau de mai stiu eu ce,iar slujbele au o incarcatura emotionala de nedescris.multumim doamnei profesoare de sport,TECARAU NIUCULINA DE LA LIC BENJAMIN pt acest pelerinaj.DUMNEZEU SA I DEA SANATATE si sa mai duca si pe altii in aceste locuri rupte din RAI.
 87. Mănăstirea Crasna Prahova
  AM FOST LA MANASTIREA CRASNA PE DATA DE 05/10/2008 PENTRU PRIMA DATA.VREAU SA SPUN CA NU MI-AM IMAGINAT VREODATA CA ACEASTA MANASTIRE SA FIE ASA FRUMOASA.CHIAR DACA DRUMUL DE LA SCHIULESTI PANA LA MANASTIRE SE POATE FACE CU MASINA EU AS RECOMANDA CA ACEST DRUM SA SE FACA PE JOS DEOARECE PRIVELISTEA ESTE DE-A DREPTUL MAGNIFICA.MERGETI CU INCREDERE LA ACEASTA MANASTIRE CA SIGUR NU O SA VA PARA RAU.
 88. Mănăstirea Crasna Prahova
  Sfanta Manastire Crasna este deosebita,aici este Raiul pe pamant,la manastire in general mergi sa te rogi nu neaparat sa fi bine cazat si sa ti se dea de mancare, eu am fost de cateva ori si am fost forte impacata sufleteste ca am participat la sfintele slujbe, in special cele de noapte dar, si la sf.liturghie,care daca esti cu sufletul aproape pur si simplu te patrunde rugaciunea sfintilor parinti care se roaga pentru toata lumea.Parintele Nicodim are atata har si dar de la Dumnezeu ca pur si simplu numai caid il privesti te linistesti de toate problemele pe care le ai si faptul ca fiecare pelerin are posibilitatea sa intre personal la sfintia sa si sa-i spuna ce are pe suflet si sa i-a binecuvantare este mare lucru,te intorci acsa mai usurat.Voi merge la Crasna ori de cate ori se va ivi ocazia.Nu mai spun de faptul ca la aceasta sf.manastire nu exista taxa pentru acastite, fiecare pune cat are, cat il lasa sufletul si sfinti parinti se roaga un an de zile, sa le daruiasca Dumnezeu putere,si ani multi sa se roage pentru noi pacatosii.As avea foarte multe de spus dar ma opresc aici. Iertati-ma , Doamne ajuta.MARIANA
 89. Mănăstirea Crasna Prahova
  buna seara...va rog din suflet sa ma ajutati si pe mine cu o adresa a sfintei manastiri....doresc sa trimit un acatist.....iar daca exista cineva care cat de curand ajunge acolo..la sf manastire crasna...cautati-ma...nu am masina si vreau sa ajung acolo....macar pentru drumul de la gara sau de la maxi taxi....va implor....multumesc....
 90. Mănăstirea Crasna Prahova
  Sunt autorul istoriei Manastirii Crasna, carte pe care o gasiti, alaturi de o brosura, la magazinul de acolo.
  Mentiunea sa nu ne lasam descurajati de drumul de la iesire din satul Schiulesti este foarte buna. Se ajunge foarte bine pana in padure. Atrag atentia sa nu se coboare spre paraul Crasna cu auto care nu are tractiune integrala! O sa va scoata doar cu tractorul. Mai adaug o manastire care a fost infiintata in 2005 cu monahi de la Crasna. Este vorba de IANCULESTI, situata in comuna Soimari. Va fi tarnosita la 14 septembrie 2008. Pot oferi informatii la tel.0721440740. Cele bune, FLORIN SINCA.
 91. Mănăstirea Crasna Prahova
  este foarte frumos acolo numai ca am fost odata cu cineva care cunostea si am fost cazati intr-un loc mai special,a doua oara nu am mai fost cu acea persoana si ne-au tratat cu spatele,nu vorbesc de sfintii parinti,am fost tare dezamagita ,am vazut ca chiar si lacasurile sfinte daca ai multi bani esti tratat altfel si nu numai acolo.Locul este foarte frumos si te simti ca in rai si mai este ceva toti suntem oameni si gresim .
 92. Mănăstirea Crasna Prahova
  Nu am avut ocazia niciodata sa vizitez manastirea Crasna, insa am auzit ca este o un loc superb, o oaza de liniste.Este adevarat ca in apropierea manastirii se afla varful Ciucas?
 93. Mănăstirea Crasna Prahova
  M-rea Crasna este o adevarata gradina a Maicii Domnului,merita din plin efortul de a ajunge pana acolo si mai mult decat atat ingerasul numara pasii pelerinului pana acolo asa ca nupregetati sa ajungeti daca puteti de Adormirea Maicii Domnului pentru ca se savarseste o vecernie cu prohodul adormirii cum nu am mai vazut la alta manastire.Este ceva deosebit care te face sa te simti in cer"
 94. Mănăstirea Crasna Prahova
  Draga Maria, acel drum de aproximativ 3 km prin padure nu s-a asfaltat, insa masinile urca usor.In zile de duminica "platoul"(asa-zisa parcare ce se afla la 100 m de punte) e plin de masini.Mai mult, poti ajunge chiar si pana in curtea manastirii,evitand podul(este recomandata insa masina 4*4).Nu conteaza ,probbil stii ca de la punte decat urci 5 min si gata ai si atins "raiul tau".
  PS: nu va lasati descurajati de aspectul drumului de tara ce se vede din larga parcare a Schiulestiului(ultimul sat de langa M.Crasna).Urca tot felul de masini incepand cu banala Dacia 1310,Logan pana la cele "mai straine marci".Domnul sa fie cu voi!
 95. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am fost la Manastirea Crasna de 3 sau 4 ori,este atit de minunat, parca este raiul pe pamint,te simti extraordinar, vreau sa ajung din nou pe 15 august 2008, stie cineva daca este un drum bun pentru masina,acum citiva ani am auzit ca vroiau sa faca drum asfaltat pina acolo.maria
 96. Mănăstirea Crasna Prahova
  Pt Elena.
  Draga elena,nu stiu de unde esti insa iti doresc sa ajungi cand mai curans la Sf. manastire Crasna.Cu toate acestea iti pot da niste indicatiuni.Manastirea Casna este situata la 3 km(drum prin padure) de satul Schiulesti.In cursul saptamanii sunt microbuze destul de dese.Ar fi inedit daca ai putea sa ajungi in orasul Valenii de Munte(iar de aici -din gara- vei putea lua microbuz de Schiulesti.3.5lei.Vei cobori la ultima statie , apoi vei mai merge prin sat aproxiamtiv 400m si apoi urmeaza drumul prin padure.Daca vii cu trenul cobori in gara la Homoraciu.(este pe o straduta;iesi in principala si intrebi de drumul pt manastire .Oricum tine minte:la Homoraciu se coboara la monument(pt micro sau ocazie).Aici la monument poti astepta microbuzul de Schiulesti.Pe jos din Homoraciu aprox 10 km.In 2 ore de mers esti la Manastire.Succes!Sper sa auzim impresiile tale.
 97. Mănăstirea Crasna Prahova
  Cum poti ajunge la Crasna :

  Daca vii cu trenul, cobori in halta Homoriciu si apoi astepti o masina care sa te duca pina in Schiulesti - sunt cam 7-8 km. Din Schiulesti mai ai de mers vreo 2 km pe jos, e un drum frumos, prin padure, in 30 de minute esti la manastire.

  Daca vii cu microbuzul ii spui sa te lase in Homoriciu, la monument. Monumentul e asezat la o raspintie, de acolo trebuie sa iei si masina care te duce in Schiulesti.

  Succes! Spune-mi daca mai ai nevoie de informatii.
 98. Mănăstirea Crasna Prahova
  De cateva zile incerc sa gasesc pe internet cum pot ajunge la M. CRASNA(NU AM MASINA). Nu am gasit ceva clar .Ma poate ajuta cineva?
  In ce statie sa cobor halta homoriciu sau izvoarele? Din gara este usor de ajuns?
 99. Mănăstirea Crasna Prahova
  AM AVUT OCAZIA SA MERG INTR-UN PELERINAJ SA VIZITASM MINASTIRILE DIN JUD.PRAHOVA
  ESTE UN LOC DE VIS
  ESTE PEPINIERA DE EPISCOPI
  EU SINT DIN ALEXANDRIA SI EPISCOPUL NOSTRU DE TELEORMAN A FOST STARET AL ACESTEI MANASTIRI
  DACA MAI AM OCAZIA SA MERG LA CRAZNA MERG CU MARE PLACERE
  ESTE O OAZA DE LINISRTE
  MARIANA-ALEXANDRIA
 100. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am avut privilegiul sa vizitez manastirea Crasna.O consider ,,RAIUL PE PAMANT".
  Cinste si respect celor care slujesc si trudesc acolo,in acel loc binecuvantat de Dumnezeu !
 101. Mănăstirea Crasna Prahova
  este ca un paradis ,o minunatie vizitez des manastirea i-mi place foarte mult .
 102. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am fost astazi la slujba oficiata de un preot de la manastirea dvs., in bucuresti, la biserica unde slujeste d e obicei preotul Daniel. va multumesc, am sufletul plin de liniste. As dori, daca se poate, sa va rugati pentru luminarea sufletului si pentru mantuirea meaMarinela si al copiluilui meu Ioana -Alexandra. Avem o situatie speciala, avem mare nevoie de rugaciunile dvs.
  Va multumesc.
 103. Mănăstirea Crasna Prahova
  O impresie deosebita. E una din cele mai frumoase manastiri din romania
 104. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am vizitat si eu citeva SFINTE MANASTIRI,toate sunt superbe, dar la CRASNA este raiul pe pamant.
 105. Mănăstirea Crasna Prahova
  mie imi place foarte mult Manastirea Crasna si as vrea tare mult sa ajung acolo dar cand ma voi intoarce din Norvegia.
 106. Mănăstirea Crasna Prahova
  am fost o singura data si mi-a ramas in suflet... asteptam sa o vad pt ca preotul Daniel de la Biserica Sf.Nicolae Parohia Sf Antonie cel Mare din Buc.ne-a vorbit mereu despre Crasna si intradevar este ceva sfant acolo, dar si micuta noastra biserica din Bucureti seamana cu raiul de acolo.Multa sanatate celor care se roaga pt. noi si care ingrijesc aceste frumuseti
 107. Mănăstirea Crasna Prahova
  Am ajuns din nou la Crasna..pentru a doua oara...si iubesc din ce in ce mai mult aceasta sfanta manastire...calugari de acolo si preoti...daruiesc extraordinar de multa iubire..un los plin de pace...iubire..caldura..parinte Alexie va iubim..sunteti mereu prezent printre noi..Doamne ajuta
 108. Mănăstirea Crasna Prahova
  am trimis un sarindar cu banii in plic ma tema pina va ajunge cu toate ca scrisoarea este recomandata. cu smerenie dumitra
 109. Mănăstirea Crasna Prahova
  buna ziua
  am si eu o rugaminte si o intrebare ,am si eu o problema tatal meu abia a iesit di spital poate sa meraga sa manace sigur dar trebuie supravegheat permanent si din cauza programului nu pot sa-acord mare atentie sa vb cu el sa am rabdarea necesara el are nevoie de multa liniste sufleteasca sa se apropie de Dumnezeu PT CA A FOST CAM DEPARTE DE EL PANA ACUM . puteti sa ma ajutati contra cost cu o gazduire a lui la manastire temporar
  va multumesc
 110. Mănăstirea Crasna Prahova
  buna ziua
  am si eu o rugaminte si o intrebare ,am si eu o problema tatal meu abia a iesit di spital poate sa meraga sa manace sigur dar trebuie supravegheat permanent si din cauza programului nu pot sa-acord mare atentie sa vb cu el sa am rabdarea necesara el are nevoie de multa liniste sufleteasca sa se apropie de Dumnezeu PT CA A FOST CAM DEPARTE DE EL PANA ACUM . puteti sa ma ajutati contra cost cu o gazduire a lui la manastire temporar
  va multumesc
 111. Mănăstirea Crasna Prahova
  SUNT DIN BRAILA AM 22 DE ANI SI AM VIZITAT ACEASTA MANASTIRE APROAPE IN FIECARE AN.ACEASTA MANASTIRE ESTE UN ADEVARAT LACAS AL LUI DUMNEZEU.DE ACEASTA MANASTIREA AM AFLAT DE LA BUNICA MEA DIN GALATI PRIMA DATA APLECAT BUNICA MEA SA VIZITEZE ACEASTA MANASTIRE IMPREUNA CU CATIVA CREDINCIOSI DIN GALATI, AU AJUNS FOARTE GREU AICI PENTRU CA NU STIA DRUMUL SI PE CINE INTREBA SPUNEA CA NU AUZISE DE ACEASTA MANASTIRE. AU AJUNS LA ACEASTA MANASTIRE DUPA CATEVA ORE DE MERS CU TRENUL SI PE JOS
 112. Mănăstirea Crasna Prahova
  merg la aceasta manastire din anul 2001 este una din cele mai frumoase manastiri pe carele-am vizitat. am venit aici aproape in fiecare an ,cand am intrat pentru prima oara in aceasta manastire am zis ca\" aici este raiul pe pamant\" de cand am vizitat manastirea crasna mi-am dorit nespus de mult sa revin aici slujbele pe care le-am auzit aici mi sau parut atat de diferite fata de cele pe care le-am ascultat in alta parte in special slujba de la MIEZO-NOPTICA este foarte frumoasa .ANUL ACESTA SPER SA POT REVENI LA ACEASTA MANASTIRE.AUTOR COMAN MIHAELA
 113. Mănăstirea Crasna Prahova
  manastirea crasna este cea ma frumoasa manastire pe care am vazut-o in viata mea.
 114. Mănăstirea Crasna Prahova
  SA AI UN CRACIUN BINECUVANTAT ,DRAGA TINA!(carmen_con2001@yahoo.com)ps.astept mail .
 115. Mănăstirea Crasna Prahova
  DRAGA CARMEN,
  SCRIU ACESTE RANDURI IN ZIUA DE CRACIUN. SUNT PUTIN MAI BINE.AM FOST LA PREOT PT. RUGACIUNI. AI PUTEA SA MA AJUTI CUMVA.VAD CA ESTI CREDINCIOASA.MULTUMESC!
 116. Mănăstirea Crasna Prahova
  Ptr.Tina
  Imi cer iertare ,n-as vrea sa devina acest sait ca un forum dar as vrea sa=i dau un raspuns Tinei.Intotdeauna exista o cale de indreptare in viata duhovnicesca.Dar inainte de a cunoaste cu adevarat credinta sunt incercari.Sincer ,sfatul meu ca o prietena este sa ajungi la un duhovnic bun,sa te poti spovedi curat,sa ti se citesca dezlegari si mai ales la manastiri "MOLIFTELE SFANTULUI VASILE" si neincetat sa fie rugaciunea.Dimineata este extraordinar sa citesti ACATISTUL MAICII DOMNULUI(BUCURIA CELOR NECAJITI) si seara PARACLISUL MAICII DOMNULUI SI IMN ACATIST A MAICII DOMNULUI LA RUGUL APRINS .ITI DORESC SA POTI AJUNGE LA PARINTELE IUSTIN LA MANASTIREA PETRU VODA DIN JUD.NEAMT SI LA ICOANA MAICII DOMNULUI FACATOARE DE MINUNI DE LA MANASTIREA RARAU DE LANGA VATRA DORNEI.NEINCETAT SA AI RUGACIUNEA INIMII "DOAMNE IISUSE HRISTOASE ,FIUL LUI DUMNEZEU MILUESTE-MA PE MINE PACATOASA!"DOAMNE AJUTA!
 117. Mănăstirea Crasna Prahova
  AJUTOR!!! Umblu de un medic la altul si imi spun ca totul ii in regula,simt ca inebunesc. Ma simt foarte slabita si am o senzatie de frica aproape tot timpul pe fetita o doare capul tot timpul, mainile ,picioarele si burtica.Am fost cu ea la medici multi si acelasi rezultat:nu are nimic.Va rog ajutati-ma!Va multumesc.
 118. Mănăstirea Crasna Prahova
  INTRADEVR...ACEASTA MANASTIRE ESTE UN ADEVARAT LACAS AL LUI DUMNEZEU..CAND MERGI ACOLO TE SIMTI MAI LINISTIT, MAI APROAPE DE DUMNEZEU .MANECIU-PH

  este cel mai frumos si mai curat loc pe care l-am vazut..atat de ingrijit incat te indeamna sa revii.. si sa revii..
 119. Mănăstirea Crasna Prahova
  INTRADEVR...ACEASTA MANASTIRE ESTE UN ADEVARAT LACAS AL LUI DUMNEZEU..CAND MERGI ACOLO TE SIMTI MAI LINISTIT, MAI APROAPE DE DUMNEZEU .MANECIU-PH

  este cel mai frumos si mai curat loc pe care l-am vazut..atat de ingrijit incat te indeamna sa revii.. si sa revii..
 120. Mănăstirea Crasna Prahova
  INTRADEVR...ACEASTA MANASTIRE ESTE UN ADEVARAT LACAS AL LUI DUMNEZEU..CAND MERGI ACOLO TE SIMTI MAI LINISTIT, MAI APROAPE DE DUMNEZEU .MANECIU-PH
 121. Mănăstirea Crasna Prahova
  Daca se poate vorbi sespra o manastire frumoasa si plina de iubire si de caldura aceasta este....nu am cuvinte...am 18 ani ,sunt din judetul brasov,comuna prejmer.biserica de aici este in stransa legatura cu manastirea,am auzit atatea lucruri frumoase despre aceasta manastire,vara aceasta am reusit sa ajung,e frumos...mult prea frumos...Parintele Alexie.este diacon,este foarte iubit de oemenii din aceasta comuna,el este calugar la crasna,Doresc multa sanatate tuturor calugarilor si preotilor de la crasna.va iubim.DOAMNE AJUTA.
 122. Mănăstirea Crasna Prahova
  Cu adevarat parintii canta ca ingerii ,parca e al 2-lea Munte Athos, iar drumul o dovedeste parca simbolic -lepadarea grijilor-nu sunt cuvinte sa-mi exprim bucuria pe am simtit-o cand am intrat pe poarta pt. prima data .Parintii ne-au primit cu mult drag,chiar daca s-au retras se vedea multa lor iubire curata pt. Dumnezeu si pt. oamneni.
 123. Mănăstirea Crasna Prahova
  Rupeti din putinul timp pe care il avem, macar o zi, si vizitati Manastirea Sambata de Sus... cuvintele nu sunt suficiente pentru a descrie linistea, frumusetea si speranta pe care le simti cand intri, si nici pentru a masura multumirea si bucuria cu care pleci in suflet!
 124. Mănăstirea Crasna Prahova

  Am avut ocazia sa vizitez mai multe manastiri,dar Manastirea Crasna mi-a placut cel mai mult.
  Parintele Staret Nicodim dimulescu are adresa de e-mail?
  Cum il pot contacta?
 125. Mănăstirea Crasna Prahova
  este f interesant tot ce se descrie pe site....va rog din suflet daca puteti sa-mi trimiteti site-uri cu descrierea sufletului dupa ce moare...sau despre ortodoxie ,in general...tatal meu a murit de 20 de zile....ati putea ,va rog mult daca puteti sa il puteti pomeni la fiecare liturghie timp de 40 de zile?...il cheama STERIAN....va multumesc din suflet...codruta
 126. Mănăstirea Crasna Prahova
  visam de mult sa ajung la crasna.intr-o zi am avut aceasta bucurie.nu pot descrie in cuvinte ce-am simtit acolo.in acel altar de vara unde am ascultat sf liturghie,m-am simtit in rai.nu mai eram pe pamant eram undeva cu ingerii,heruvimii,serafimii.......in nici un loc nu am simtit ceea ce am simtit la crasna.ma voi intoarce acolo cat de curand cu mare bucurie.un loc minunat de vis,uiti de toate probleme acestei vieti,acolo simti cu adevarat ca nu esti singur in aceasta lume.iubesc crasna.