Mănăstirea Ianculești

AȘEZARE SÃTEASCÃ ȘI ZIDIRE MÂNÃSTIREASCÃ

Mergând pe firul Văii Teleajenului, pe șoseaua ce duce spre Cheia și Brașov (DN 1A), când ați trecut de multișor de zona largă, de câmpie și ați pătruns în locul în care dealurile îngustează tot mai mult valea, la vroe 30 de km de municipiul Ploiești și aproape de Vălenii de Munte, se găsește comuna Măgurele. De aici, îndrumați de un indicator, dacă v-ați îndrepta spre răsărit, pe drum bun, asfaltat, către frumoasa comună Șoimari, ați mai avea de străbătut nu mai mult de 20 de km, peste câmpuri înverzite și peste coline dulci, cu oameni bine chivernisiți, până la Mânăstirea Ianculești.

Având un pic peste 3000 de locuitori, comuna Șoimari este situată în zona colinară din estul județului Prahova și are în componență satele Matița, Măgura și Șoimari. I s-a cercetat puțin istoricul, dar tot știm că a fost așezare de moșneni, pomicultori și crescători de animale, iar mai în vechime, de oameni iuți și pricepuți ce se îndeletniceau îndeobște cu prinderea și îmblânzirea șoimilor pentru vânătoarea domnească.

LOC DE MÂNÃSTIRE ȘI DE MÂNTUIRE

Neîndoielnic, locul ales pentru această ctitorie a fost unul binecuvântat, iar tu, bunule creștin care-ai sosit deja pe aici, ai simțit asta. Fără a fi un loc larg, ori foarte prielnic, această zăpodie binișor înclinată spre sud-est, spre dealul Ungureanului și pârâul Lopatna, beneficiază pe toată durata zilei de mângâierea binefăcătoare a razelor soarelui și este cuprinsă pe trei laturi de cute de deal împădurite cu foioase: carpeni, stejari, ulmi, paltini, arțari, tei...

Schitul s-a fondat în anul 2005. Terenul a fost donat de către economist Eleonora Ianculescu și de sora acesteia, juristEcaterina Ianculescu, care au dorit să dea uitării Ploieștiul, unde au trăit o vreme, pentru a se stabili în casa părintească, evlavioasele doamne fiind originare din satul Șoimari. Așadar, în cinstea răposaților părinți Victoria și Bucur Ianculescu, din gând divin, venit prin anii ’90, cele două surori au socotit în chip cu totul de laudă, să împlinească o faptă bună, donând 32 de ha de teren agricol și forestier. Așa încât, după numele de familie al donatoarelor, lăcașul a primit numele Ianculești.

După cuvenitele demersuri către autorități, în februarie 2001 s-a încheiat actul de donație dintre surorile Ianculescu și Arhiepiscopia Bucureștilor. Pentru fondarea lăcașului, cele două surori au primit binecuvântarea duhovnicului lor, regretatul preot și profesor de teologie Constantin Galeriu (1918-2003), apoi pe a Preafericitului întru pomenire Patriarh TEOCTIST (1915-2007), care, la sugestia donatoarelor, l-a desemnat cu cercetarea locului ctitoririi pe P.S. Teodosie, pe atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Prin urmare, în vara anului 2001, Arhiepiscopia Bucureștilor a aprobat înființarea acestui schit, aflat sub îndrumarea Arhim. Nicodim Dimulescu, starețul Mânăstirii Crasna, județul Prahova. Pentru monahi, au fost vremuri de nevoință și de trudă. Schitului i s-a hărăzit hramul Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie).

Începutul a fost anevoios, dar cu credință mare, muncă țărănească, smerenie călugărească și inimă boierească s-a răzbit peste obstacolele de tot felul. În iulie 2004, Î.P.S.Teodosie și Pr. Vasile Ilie de la Protoieria Vălenii de Munte, au inițiat demersurile către autoritățile locale ale comunei Șoimari. La 17 august același an, s-a început amenajarea celor 370 de metri ai căii de acces în urcuș de la drumul județean la viitoarea zidire. Atât drumul – făcut din plăci de beton armat – cât și fundația bisericii de lemn, au fost amenajate prin contribuția prefectului județului Prahova, ing. Georgică Diaconu. Prin grija Î.P.S.Teodosie și a P.S. Episcop-Vicar Varsanufie Prahoveanul, a fost adusă o bisericuță de lemn, donație a credincioșilor din comuna Lunca, jud. Hunedoara. Biserica a fost ridicată pe o fundație din beton-armat, sub îndrumarea ing.Cornel Popa, din aceeași comună și cu aportul financiar al Î.P.S.Teodosie și al dlui economist Marius Stoicescu. P.C.Arhim. Nicodim de la Crasna a donat catapeteasma, policandrul, analogul, scaunul arhieresc și strana pentru cântăreți, iar S.C.Electrica S.A. a asigurat gratuit racordarea la rețeaua electrică.

Mica biserică de lemn are formă de navă, fără abside laterale, cu pereții din bârne, tencuite și văruite la exterior în alb, cu ferestre mici și intrarea spre miazăzi. Are o singură turlă, deschisă și joasă, de formă pătrată, așezată pe pronaos, în vârful căreia se află o cruce de lemn. Întrucât nu existau alte construcții și se perturbau slujbele, pentru amenajarea unui magazin de obiecte bisericești s-a adoptat soluția arhitecturală a alăturării unei încăperi, în prelungirea bisericii, spre apus. Biserica are temelia de beton, cu zid fățuit cu piatră cioplită, iar acoperișul de șindrilă. Absida altarului este de formă trapezoidală. Câte două ferestre laterale, la care se adaugă una la altar, toate mici de formă pătrată, asigură o bună luminare. Lângă zidul de miazănoapte al bisericii, pe un suport metalic, a fost fixat un clopot, donat de Mânăstirea Crasna noii obști de la Ianculești.

DESCHIDEREA OFICIALÃ – 17 aprilie 2005

Cu binecuvântarea P.F.Părinte Patriarh Teoctist, într-o atmosferă de sărbătoare, duminică, 17 aprilie 2005, la Ianculești s-a oficiat o Sf.Liturghie, săvârșindu-se astfel cu bună rânduială deschiderea oficială a mânăstirii, la care au participat mulți credincioși din satele vecine. În fruntea soborului de preoți s-a aflat Î.P.S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului și P.S.Ambrozie, episcopul Giurgiului, odinioară viețuitori ai Crasnei, alături de care au slujit Arhim.Nicodim, Pr.Ilie Vasile și preoți din satele vecine. Ulterior, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr.162/ 14 iulie 2005, schitul a primit statutul mânăstire cu deplină autonomie. Stareț a fost numit Ierom. Benedict Sbîrnău, provenit din obștea mânăstirii Crasna, unde a ucenicit sub atenta oblăduire a starețului Nicodim, cel care l-a ales în această ascultare de o așa înaltă responsabilitate.

În cursul anilor 2005-2006, prin contribuția dlui Dragoș Păun, patron al S.C.Aplast S.R.L. Ceptura, județul Prahova și a domnilor Mihai și Laurențiu Joița, de la firma Jovila Construct Ploiești, în partea de apus și de miazănoapte, s-au construit primele două corpuri de chilii și o trapeză, care astăzi ni se înfățișează aproape finalizate. De asemenea, prin râvna și cu cheltuiala preotului Cristian Prușan de la parohia Tătărani, jud.Prahova, în anul 2007 s-a realizat pictura murală a bisericii, în tehnica frescă, de către pictorii Adrian și Nicoleta Voicu din orașul Băicoi, iar mai apoi același preot a donat și catapeteasma. Tot acum s-a hotărât ca mânăstirea să aibă și un al doilea hram – Sfântul Mare Mucenic Mina (11 noiembrie).

Alături de cei pomeniți mai sus, în realizarea documentației necesare înființării, ne-am bucurat de sprijinul domnilor Romeo Hanganu, Marian Săniuță, Vasile Trandafir Vădan, Andrei Badea, Cezar Pârvulescu, Marian Bucur, Marian Rus, Constantin Ivan, Constantin Dragomir, cât și al Comisiei Județene și Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar, precum și al multor binevoitori creștini.

CU GÂNDUL CÃTRE VIITOR

Tânăra și mica obște de șapte monahi (trei ieromonahi, trei monahi și un frate), se află sub ascultarea Ierom. Benedict, zilnic săvârșindu-se Sfânta Liturghie și toate slujbele, potrivit rânduielilor monahale ale vieții de obște. Pelerinilor participanți la slujbele de duminică și sărbătorile legale li se oferă masă într-un mic adăpost de vară sau în mica trapeză a mânăstirii. În Mănăstirea Ianculești nu se consumă carne. Cu ajutorul unor credincioși evlavioși s-a înjghebat un Altar de vară, unde se săvârșesc slujbele atunci când vremea permite. Mânăstirea are și o gospodărie-anexă. În cei trei ani de la înființare, Mânăstirea Ianculești a trecut prin mai multe etape de construcție, astfel încât, anul acesta, de hramul Înălțării Sfintei Cruci, în timpul păstoririi Preafericitului Părinte DANIEL, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a avut loc târnosirea bisericii de către Preasfințitul Varsanufie Prahoveanul.

Iată cum, bunul Dumnezeu a rânduit ca, pe aceste locuri aspre, alături de cuiburi de șoimi să se așeze și un sălaș de călugări. Pentru tânăra obște de la Ianculești sunt vremuri de început, de trudă, de neodihnă, de alergătură și de proiecte. Dar ce frumos este acest început în care ostenești pentru Iisus Hristos! Să-i dorim Sfintei Mânăstirii Ianculești să înflorească în clădiri trainice și frumoase, iar obștea monahală să sporească, dând slavă lui Dumnezeu, spre fala Bisericii Ortodoxe Române și lauda țării noastre, spre bucuria credincioșilor care-au îndrăgit acest nou lăcaș și care vin din zi în zi în număr tot mai mare, bucurându-se de o bună primire, de frumoase slujbe, de alinare sufletească, de un loc în care se pot ruga.

,,Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri’’. Petre Þuțea

Florin Șinca, 02 octombrie 2008


Scrie în caietul de impresii

Ultimele 10 impresii

Vezi toate impresiile
 1. Mănăstirea Ianculești
  Pornind de la ideea : Cum să îţi pui viaţa în ordine ? Relatia noastră cu Dumnezeu ? Doresc din tot sufletul să am o viaţă ordonată şi chiar îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul oferit în căsnicia mea,aproape 30 de ani de iubire , totul este posibil când î-L chemi pe Dumnezeu în tot ce faci . E mult mai greu de îndurat atunci când te străduieşti să faci lucruri minunate pentru cei din jur , mai ales,pentru Biserică .Că de : cel rău nu le dă pace şi pornesc a născocii şi vrăjşmăşii familii şi oameni pentru a le strica ordinea în viaţă şi relaţia cu Dumnezeu .Dar..... , relatia strânsă cu Dumnezeu nu te lasă să cazi pradă Lupilor în piei de oaie care apar "că ar vrea binele cuiva ". Puterea rugăciunii de la Preacuvioşii Părinţi Pusnici şi Călugări din Mănăstirile Ortodoxe mai ţin unite familii creştine.În Mănăstiri avem Sfânta LITURGHIE în fiecare zi, nu îi uită pe cei dragi ai noştri plecaţi la viaţa veşnică să-i pomenească , totul e în ordine şi cu dragoste. Fraţi Creştini , osteniţivă cu folos , măcar odată la 4 săptămâni să deschideţi Uşa unei MĂNĂSTIRI..... RETINETI : AICI AVEM DRAGOSTE , TRUDĂ ,OSTENEALĂ PENTRU APROAPELE .... MASLURI CU TĂMĂDUIRE..... şi multe ar fii de spus ; fiţi curuoşi....
 2. Mănăstirea Ianculești
  Ne aflăm în marele post al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, în fiecare zi de vineri la ora 11, se săvârşeşte Taina Sf.Maslu. Această Taină vindecă sufletul şi trupul de rănile păcatelor, vă îndrum cu dragoste să participaţi la această sfântă Taină,să vă ungeţi trupul cu uleiul sfinţit aici,pentru a vă vinde ca trupeşte dar şi sufleteşt. După cel puţin trei Sf.M.veţi simţi o uşurare şi progres duhovnicesc. Nu lăsaţi grijile acestei vieţi pământeşti să vă împiedice ,cu voinţă,răbdare şi rugăciune veţi reuşii. Rog pe Bunul Dumnezeu să ne ajute la cât mai mulţi să ajungem......
 3. Mănăstirea Ianculești
  PreaCuvioşi Părinţi, rugaţi-vă pentru mine şi familia mea.Deşi am trcut prin încercări grele cu uneltiri de la oameni lipsiţi de Dumnezeu , DUHUL SFĂNT primit în acest loc prin TainaSfântului BOTEZ m-a luminat şi m-a îndepărtat de rău. De aici am devenit creştin ortodox şi vă port în inimă cu drag.Îl rog pe Bunul Dumnezeu să-mi călăuzească paşii pe drumuri luminate să respect şi să iubesc pe toţi cei care aţi făcut posibilă încreştinarea mea chiar când a luat fiinţă această M-re.Iertaţi-mă, uneori mai am şi căderi.Nădăjduiesc în puterea lui Dumnezeu şi în rugăciunile Sfinţiilor Voastre.Sărutmâna,cu respect Gabriela
 4. Mănăstirea Ianculești
  PreaCuvioşi Părinţi rugaţi-vă pentru mine şi familia mea.Deşi am trcut prin încercări grele cu uneltiri de la oameni lipsiţi de Dumnezeu .DUHUL SFĂNT primit în acest loc prin TainaSfântului BOTEZ m-a luminat şi m-a îndepărtat de rău. De aici am devenit creştin ortodox şi vă port în inimă cu drag.Îl rog pe Bunul Dumnezeu să-mi călăuzească paşii pe drumuri luminate să respect şi să iubesc pe toţi cei care aţi făcut posibilă Î ncreştinarea mea chiar când a luat fiinţă această M-re.Iertaţi-mă, uneori mai am şi căderi.Nădăjduiesc în puterea lui Dumnezeu şi în rugăciunile Sfinţiilor Voastre.Sărutmâna,cu respect Gabriela
 5. Mănăstirea Ianculești
  Încă un an, încă un început de primăvară, în care am intrat deja în Postul Mae...
  Lumea aceasta cu vâltoarea ei, cu grijile şi zbaterile, din păcate, de multe ori fără de rost şi folos ne amăgeşte şi nu ne lasă să ne întoarcem mai des, cu gândul şi cu fapta la Uşa deschisă cu iubire tuturor....
  Păcătuim, Doamne şi nu cerem atâta iertare câtă am avea nevoie şi nu avem atâta părere de rău câtă ar trebui faţă de tot Binele pierdut...
  Dar nădejdea nu trebuie a ne părăsi... şi dorul...şi ruga...
  Gândul păcătosului de mine se abate în aceste zile spre amintirile frumoase, legate de Sfânta Mănăstire Ianculeşti... Fie ca Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să se îndure.
  Rugaţi-vă, Cuvioşi Părinţi şi pentru noi.
  Doamne, ajută!
 6. Mănăstirea Ianculești
  Un loc ales de Dumnezeu , pentru uşurarea sufletelor celor ce- l caută!
 7. Mănăstirea Ianculești
  Doamne ajută tuturor ce doresc să ajungă în acest loc minunat !
 8. Mănăstirea Ianculești
  În comuna Şoimari la Mrea Ianculeşti ce are hramul Sf.CRUCE şi Sf.MINA dacă participi la Sf.Liturghie , de fiecare dată simţi o linişte interioară şi mângâierea Lui Dumnezeu, Sfinţii te mângâie cu privirea lor atunci când te închini şi le rosteşti numele în rugaciune; mult mă impresionează rugăciunile făcute în acest loc celor dragi din familie plecaţi la viaţa veşnică.îl simţi pe Dumnezeu aproape , parcă iar primi în loc luminat cu verdeaţă de unde a fugit toată durerea întristarea şi suspinul . Vă îndemn cu căldură şi dragoste să pomeniţi în acest loc pe cei dragi ai dumneavoastră , este Sf. LITURGHIE în fiecare zi şi cei dragi ai noştri primesc iertarea păcatelor şi bucuria milosteniei care ajută mult sufletul celui răposat. Masa ,bucatele , sunt prgătite cu multă căldură şi dragoste de persoane alese de Dumnezeu pentru această misiune sfântă. După ce am făcut parastas în acest loc am visat pe cei dragi din familie stând la mese pe pajişte verde. Am văzut că de această masă cu bucate gustoase ,deşii se mănâncă fără carne te saturi bine şi se bucură în primul rând nevoiaşii dar şi pelerinii sosiţi în acest loc. Intrăm în postul Paştelui şi în fiecare sâmbătă până la Duminica Floriilor avem pomenirea morţilor,eu zic : aşa cum dăm o să primim, acolo unde se trudeşte cineva cu dragoste pentu aproapele nostru este bine să participăm fiecare după putinţă. Este bine prin fapte de milostenie să ajutăm sufletele plecate la cer poate nepregătite ; prin bucuria făcută semenilor ne mântuim! Amin !
  Doamne ajută tuturor !
 9. Mănăstirea Ianculești
  Calea către Dumnezeu şi către desăvârşirea spirituală este înainte de toate, pentru aceia care au deschiderea sufletească şi îndrăzneala necesară, o cale a iubirii. Prin iubire putem găsi cea mai puternică motivaţie şi cea mai uşoară modalitate de a aprofunda dăruirea, empatia, compasiunea, răbdarea, îndrăzneala şi alte virtuţi.Fiece suflet este un diamant neprețuit. Iubirea cheamă iubire. Orice om poate fi iubit dacă vedem chipul lui Hristos în celălalt. Iubește și iubirea te va învăța să iubești curat.Am invatat ce este Iubirea neconditionata fata de aproapele intr-un colt de tara,un loc parca desprins din povesti.Am invatat ca iubirea este delicatete,discretie,jertfa.Am invatat ca iubirea adevarata fata de semenul tau nu asteapta nimic in schimb.Si am vrut ca si elevii mei sa participe la o astfel de lectie: lectia iubirii. Aceasta a fost "predata" de Prea Cuviosii Parinti de la Sfanta Manastire Ianculesti,comuna Soimari.Va multumim pentru tot ceea ce ne-ati oferit, pentru Sfanta Liturghie la care am participat, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ati adresat, pentru zambetele cu care ne-ati intampinat, pentru coltul de rai in care ne-ati primit si nu in ultimul rand, pentru cea mai buna mancare din lume!!! Ati atins cu iubirea dumneavoastra sufletele a 50 de elevi ai Scolii "Eroilor"Lipanesti,care au invatat ce inseamna bucuria de a darui.SA NE TRAITI!SARUT MANA!
  Cu iubire,
  Diana
 10. Mănăstirea Ianculești
  Eperienţa pe care am trăit-o atunci când am vizitat Mănăstirea Ianculeşti a fost deosebită. Când am păşit în locaşul sfănt , am fost întâmpinată de un val feeric de căldură şi credinţă , umplându-mi sufletul cu o credinţă desăvârşită. Cântecele copiilor cu glasuri plăpânde care au vestit prin vers şi cântec Naşterea Domnului , mi-au bucurat atât auzul cât şi sufletul , vocile lor semănând cu cele ale unor îngeri coborâţi pe pământ . De la început până la sfârşit m-am simţit minunat . Masa , agapa frăţească oferită de Preacuvioşii Părinţi a fost o încântare , iar bucatele au fost pregătite cu multă dragoste , aceasta simţindu-se în fiecare îmbucătură. Mulţumim pentru tot ceea ce ne-aţi oferit şi promitem că o să ne mai întoarcem cu fiecare ocazie care ni se iveşte.

 Vezi toate impresiile

Scrie în caietul de impresii