Calendar Creștin Ortodox Mai 2019

mai
1 M Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Prooroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk; (Harți) Ap. Fapte 2, 22-38; Ev. Ioan 1, 35-51
2 J ✝) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova; Ap. Fapte 2, 38-43; Ev. Ioan 3, 1-15
3 V ✝) Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu; ✝) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; ✝) Izvorul Tămăduirii; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniţă Mavra; (Harți) Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22
4 S Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin; Ap. Fapte 3, 11-16; Ev. Ioan 3, 22-33
5 D Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”;
✝) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1
6 L Sfântul Mucenic Varvar; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura; Ap. Fapte 3, 19-26; Ev. Ioan 2, 1-11
7 M Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; Ap. Fapte 4, 1-10; Ev. Ioan 3, 16-21
8 M ✝) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare; Ap. Fapte 4, 13-22;Ev. Ioan 5, 17-24
9 J Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Proroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina; Ap. Fapte 4, 23-31; Ev. Ioan 5, 24-30
10 V Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; Ap. Fapte 5, 1-11; Ev. Ioan 5, 30-47; 6, 1-2
11 S Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor; Ap. Fapte 5, 21-32;Ev. Ioan 6, 14-27
12 D ✝) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului;
✝) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4
13 L Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Cuviosul Ioan Ivirul; Cuviosul Eftimie Ivirul; Cuviosul Gheorghie Ivirul; Cuviosul Gavriil Ivirul; Ap. Fapte 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60; Ev. Ioan 4, 46-54
14 M Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; Ap. Fapte 8, 5-17; Ev. Ioan 6, 27-33
15 M ✝ Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare; Ap. Fapte 8, 18-25; Ev. Ioan 6, 35-39
16 J ✝ Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei; Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Ap. Fapte 8, 26-39; Ev. Ioan 6, 40-44
17 V Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan; Ap. Fapte 8, 40; 9, 1-19;Ev. Ioan 6, 48-54
18 S Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin; Ap. Fapte 9, 19-31; Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2
19 D Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon;
✝) Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5
20 L Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi; Ap. Fapte 10, 1-16;Ev. Ioan 6, 56-69
21 M ✝) Sfinții Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena; Ap. Fapte 10, 21-33; Ev. Ioan 7, 1-13
22 M Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel; Ap. Fapte 14, 6-18; Ev. Ioan 7, 14-30
23 J Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav; Ap. Fapte 10, 34-43; Ev. Ioan 8, 12-20
24 V Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana; Ap. Fapte 10, 44-48; 11, 1-10; Ev. Ioan 8, 21-30
25 S Sfântul Mucenic Celestin; ✝ A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei; Ap. Fapte 12, 1-11; Ev. Ioan 8, 31-42
26 D Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie;
✝) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7
27 L Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie; Ap. Fapte 12, 12-17; Ev. Ioan 8, 42-51
28 M Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene); Ap. Fapte 12, 25; 13, 1-12;Ev. Ioan 8, 51-59
29 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Ap. Fapte 13, 13-24; Ev. Ioan 6, 5-14
30 J Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie; Ap. Fapte 14, 20-28; 15, 1-4;Ev. Ioan 9, 39-41; 10, 1-9
31 V Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie; Ap. Fapte 15, 5-12;Ev. Ioan 10, 17-28