Calendar Creștin Ortodox Decembrie 2017

decembrie
1 V Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; (Tedeum) Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; Ev. Luca 13, 31-35
2 S Sfântul Prooroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Ap. Galateni 1, 3-10; Ev. Luca 9, 37-43
3 D ✝) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Prooroc Sofonie;
✝) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 1, voscr. 4
4 L ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; Ap. I Timotei 1, 1-7; Ev. Luca 14, 1, 12-15
5 M ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Atonitul; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35
6 M ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei; Ap. I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15; Ev. Luca 15, 1-10
7 J ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9
8 V Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana; Ap. I Timotei 4, 4-8; 16; Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4
9 S Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. Galateni 3, 8-12; Ev. Luca 9, 57-62
10 D Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen;
✝) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 2, voscr. 5
11 L Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; Ap. I Timotei 5, 1-10; Ev. Luca 17, 20-25
12 M Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; Ap. I Timotei 5, 11-21; Ev. Luca 17, 26-37
13 M ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Ap. I Timotei 5, 22-25; 6, 1-11;Ev. Luca 18, 15-17; 26-30
14 J Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; Ap. I Timotei 6, 17-21; Ev. Luca 18, 31-34
15 V Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel; Ap. II Timotei 1, 1-2; 8-18; Ev. Luca 19, 12-28
16 S Sfântul Prooroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa; Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2;Ev. Luca 10, 19-21
17 D Sfântul Prooroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul;
✝) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși - Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11;Ev. Luca 14, 16-24; glas 3, voscr. 6
18 L ✝) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe; Ap. II Timotei 2, 20-26; Ev. Luca 19, 37-44
19 M Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4; Ev. Luca 19, 45-48
20 M Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. II Timotei 4, 9-22; Ev. Luca 20, 1-8
21 J Sfânta Muceniță Iuliana; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Tit 1, 5-14; Ev. Luca 20, 9-18
22 V ✝) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; (Zi aliturgică) Ap. Tit 1, 15-16; 2, 1-10;Ev. Luca 20, 19-26
23 S Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Efeseni 1, 16-23; Ev. Luca 12, 32-40
24 D Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului;
✝) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); (Ajunul Crăciunului) Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 4, voscr. 7
25 L (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul);
26 M ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; ✝) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele...”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk - Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita; Ap. Evrei 4, 1-13;Ev. Luca 21, 12-19
27 M ✝ Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; (Harți) Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24
28 J Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simono-Petra; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33
29 V Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu; (Harți) Ap. Evrei 7, 18-25;Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8
30 S Sfânta Muceniță Anisia; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; Ap. Efeseni 2, 11-13;Ev. Luca 13, 19-29
31 D Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului;
✝) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; glas 5, voscr. 8