Calendar Creștin Ortodox Aprilie 2017

aprilie
1 S Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina; (Pomenirea morților) Ap. Evrei 9, 24-28; Ev. Marcu 8, 27-31
2 D Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni;
✝) Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29;Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50; glas 8, voscr. 8
3 L Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”;
4 M Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;
5 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;
6 J Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul;
7 V Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;
8 S Sâmbăta lui Lazăr; Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei; (Pomenirea morților) Ap. Evrei 12, 28; 13, 1-8; Ev. Ioan 11, 1-45
9 D Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei;
(✝) Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); (Denie) Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18;
10 L Sfânta și Marea zi Luni; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie; (Denie) Ev. Matei 24, 3-35
11 M ✝) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfânta și Marea zi Marți; Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei; (Denie) Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2
12 M ✝) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfânta și Marea zi Miercuri; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom; (Denie) Ev. Matei 26, 6-16
13 J Sfânta și Marea zi Joi; Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul; (Denia celor 12 Evanghelii) Ap. I Corinteni 11, 23-32; Ev. Matei 27, 33-54 Ev. Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2
14 V ✝) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta și Marea zi Vineri; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)
15 S Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia; Ap. Romani 6, 3-11; Ev. Matei 28, 1-20
16 D (✝) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”; Toate ale praznicului Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17
17 L (✝) Sfintele Paști; Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului; Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28
18 M (✝) Sfintele Paști; Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”; Ap. Fapte 2, 14-21;Ev. Luca 24, 12-35
19 M Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; (Harți) Ap. Fapte 2, 22-38; Ev. Ioan 1, 35-51
20 J ✝ Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; Ap. Fapte 2, 38-43; Ev. Ioan 3, 1-15
21 V ✝) Izvorul Tămăduirii; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; (Harți) Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22
22 S Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael; Ap. Fapte 3, 11-16; Ev. Ioan 3, 22-33
23 D ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință;
✝) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1
24 L ✝) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul; Ap. Fapte 3, 19-26; Ev. Ioan 2, 1-11
25 M ✝) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; Ap. Fapte 4, 1-10; Ev. Ioan 3, 16-21
26 M Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); Ap. Fapte 4, 13-22; Ev. Ioan 5, 17-24
27 J Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh; Ap. Fapte 4, 23-31; Ev. Ioan 5, 24-30
28 V Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru; Ap. Fapte 5, 1-11;Ev. Ioan 5, 30-47; 6, 1-2
29 S Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; Ap. Fapte 5, 21-32; Ev. Ioan 6, 14-27
30 D Sfânta Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov;
✝) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4