Calendar Creștin Ortodox Aprilie 2018

aprilie
1 D Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;
(✝) Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); (Denie) Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18;
2 L Sfânta și Marea zi Luni; Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni; (Denie) Ev. Matei 24, 3-35
3 M Sfânta și Marea zi Marți; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”; (Denie) Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2
4 M Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfânta și Marea zi Miercuri; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări; (Denie) Ev. Matei 26, 6-16
5 J Sfânta și Marea zi Joi; Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul; (Denia celor 12 Evanghelii) Ap. I Corinteni 11, 23-32;Ev. Matei 27, 33-54 Ev. Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2
6 V Sfânta și Marea zi Vineri; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)
7 S Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii; Ap. Romani 6, 3-11;Ev. Matei 28, 1-20
8 D (✝) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei; Toate ale praznicului Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17
9 L (✝) Sfintele Paști; Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28
10 M (✝) Sfintele Paști; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie; Ap. Fapte 2, 14-21; Ev. Luca 24, 12-35
11 M ✝) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei; (Harți) Ap. Fapte 2, 22-38; Ev. Ioan 1, 35-51
12 J ✝) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom; Ap. Fapte 2, 38-43; Ev. Ioan 3, 1-15
13 V ✝) Izvorul Tămăduirii; Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul; (Harți) Ap. Fapte 3, 1-8; Ev. Ioan 2, 12-22
14 S ✝) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Ap. Fapte 3, 11-16;Ev. Ioan 3, 22-33
15 D Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia;
✝) Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1
16 L Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”; Ap. Fapte 3, 19-26;Ev. Ioan 2, 1-11
17 M Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului; Ap. Fapte 4, 1-10; Ev. Ioan 3, 16-21
18 M Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”; Ap. Fapte 4, 13-22; Ev. Ioan 5, 17-24
19 J Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; Ap. Fapte 4, 23-31; Ev. Ioan 5, 24-30
20 V ✝ Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; Ap. Fapte 5, 1-11; Ev. Ioan 5, 30-47; 6, 1-2
21 S Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; Ap. Fapte 5, 21-32; Ev. Ioan 6, 14-27
22 D Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael;
✝) Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4
23 L Sfântul Mucenic Valerie; ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; Ap. Fapte 6, 8-15; 7, 1-5; 47-60;Ev. Ioan 4, 46-54
24 M ✝) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul; Ap. Fapte 8, 5-17; Ev. Ioan 6, 27-33
25 M ✝) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; Ap. Fapte 8, 18-25; Ev. Ioan 6, 35-39
26 J Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); Ap. Fapte 8, 26-39; Ev. Ioan 6, 40-44
27 V Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh; Ap. Fapte 8, 40; 9, 1-19; Ev. Ioan 6, 48-54
28 S Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru; Ap. Fapte 9, 19-31; Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2
29 D Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog;
✝) Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5
30 L Sfânta Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Ap. Fapte 10, 1-16; Ev. Ioan 6, 56-69