Calendar Creștin Ortodox Aprilie 2019

aprilie
1 L Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;
2 M Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni;
3 M Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”;
4 J Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;
5 V Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;
6 S Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; (Pomenirea morților) Ap. Evrei 6, 9-12; Ev. Marcu 7, 31-37
7 D Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;
✝) Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Ap. Efeseni 5, 8-19;Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Ev. Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte- Fericirile); glas 4, voscr. 1
8 L Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei;
9 M Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei;
10 M Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie; (Denia Canonului Mare)
11 J ✝) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei;
12 V ✝) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom; (Denia Acatistului Bunei Vestiri)
13 S Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul; (Pomenirea morților) Ap. Evrei 9, 24-28; Ev. Marcu 8, 27-31
14 D ✝) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius;
✝) Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Ap. Galateni 3, 23-29;Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Ev. Luca 7, 36-50; glas 5, voscr. 2
15 L Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia;
16 M Sfântul Amfilohie Makris din Patmos; Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”;
17 M Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului;
18 J Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”;
19 V Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie;
20 S ✝ Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) Ap. Evrei 12, 28; 13, 1-8; Ev. Ioan 11, 1-45
21 D Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga;
(✝) Intrarea Domnului în Ierusalim. Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului; Ap. Filipeni 4, 4-9;Ev. Ioan 12, 1-18; (Denie)
22 L Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfânta și Marea zi Luni; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael; (Denie) Ev. Matei 24, 3-35
23 M Sfântul Mucenic Valerie; Sfânta și Marea zi Marți; ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; (Denie) Ev. Matei 24, 36-51; 25, 1-46; 26, 1-2 (Slujba Sf Mare Mucenic Gheorghe se va săvârși luni, a doua zi de Paști, potrivit hotărârii Sf Sinod)
24 M ✝) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfânta și Marea zi Miercuri; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul; (Denie) Ev. Matei 26, 6-16
25 J ✝) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfânta și Marea zi Joi; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; (Denia celor 12 Evanghelii) Ap. I Corinteni 11, 23-32; Ev. Matei 27, 33-54 Ev. Matei 26, 2-20; Ioan 13, 3-17; Matei 26, 21-39; Luca 22, 43-44; Matei 26, 40-75; 27, 1-2
26 V Sfânta și Marea zi Vineri; Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului)
27 S Sfânta și Marea zi Sâmbătă; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh; Ap. Romani 6, 3-11; Ev. Matei 28, 1-20
28 D (✝) Învierea Domnului (Sfintele Paști); Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru;
(✝) Duminica Sfintei Învieri (Începutul Penticostarului); Toate ale Praznicului; Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17;
29 L (✝) Sfintele Paști; Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; (Slujba Sfântului Mare Mucenic Gheorghe se săvârșește astăzi, potrivit hotărârii Sf. Sinod) Ap. Fapte 1, 12-17; 21-26; Ev. Ioan 1, 18-28
30 M (✝) Sfintele Paști; Sfânta Arghira; Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov; Ap. Fapte 2, 14-21; Ev. Luca 24, 12-35