Calendar Creștin Ortodox August 2019

august
1 J Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci; Ap. I Corinteni 3, 18-23;Ev. Matei 13, 36-43
2 V Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel; Ap. I Corinteni 4, 5-8; Ev. Matei 13, 44-54
3 S Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița; Ap. Romani 9, 1-5; Ev. Matei 9, 18-26
4 D Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil;
✝) Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani 15, 1-7;Ev. Matei 9, 27-35; glas 6, voscr. 7
5 L ✝) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei; Ap. I Corinteni 5, 9-13; 6, 1-11; Ev. Matei 13, 54-58
6 M (✝) Schimbarea la Față a Domnului; Ap. II Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9
7 M ✝) Sfântul Cuvios Pafnutie - Pârvu Zugravul; ✝) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina; Ap. I Corinteni 7, 12-24;Ev. Matei 14, 35-36; 15, 1-11
8 J Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); Ap. I Corinteni 7, 24-35; Ev. Matei 15, 12-21
9 V Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin; Ap. I Corinteni 7, 35-40; 8, 1-7; Ev. Matei 15, 29-31
10 S Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit; Ap. Romani 12, 1-3; Ev. Matei 10, 37-42; 11, 1
11 D ✝) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul;
✝) Duminica a 8-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22; glas 7, voscr. 8
12 L Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon; Ap. I Corinteni 9, 13-18; Ev. Matei 16, 1-6
13 M Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk; Ap. I Corinteni 10, 5-12; Ev. Matei 16, 6-12
14 M Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Proroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „sfătuitoarea”; Ap. I Corinteni 10, 12-22; Ev. Matei 16, 20-24
15 J (✝) Adormirea Maicii Domnului; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
16 V ✝) Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; ✝) Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Sfânta Mahramă a Domnului; Sfântul Mucenic Diomid; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; Ap. I Corinteni 11, 8-23;Ev. Matei 17, 10-18
17 S ✝) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. Romani 13, 1-10;Ev. Matei 12, 30-37
18 D Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Cuvios Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” - izbăvitoarea de cancer; Cuvioșii Barnabas și Sofronie;
✝) Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare - Potolirea furtunii); Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34; glas 8, voscr. 9
19 L Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni; Ap. I Corinteni 11, 31-34; 12, 1-6; Ev. Matei 18, 1-11
20 M Sfântul Proroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie; Ap. I Corinteni 12, 12-26; Ev. Matei 18, 18-22; 19, 1-2; 13-15
21 M Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniţă Vasa, cu fiii ei; Ap. I Corinteni 13, 4-13; 14, 1-5;Ev. Matei 20, 1-16
22 J Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia; Ap. I Corinteni 14, 6-19; Ev. Matei 20, 17-28
23 V Sfântul Ierarh Calinic, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; Ap. I Corinteni 14, 26-40; Ev. Matei 21, 12-14; 17-20
24 S Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfinţit Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos; Ap. Romani 14, 6-9; Ev. Matei 15, 32-39
25 D Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul;
✝) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; glas 1, voscr. 10
26 L Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. I Corinteni 15, 12-19; Ev. Matei 21, 18-22
27 M Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia; Ap. I Corinteni 15, 29-38; Ev. Matei 21, 23-27
28 M Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Prorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”; Ap. I Corinteni 16, 5-12;Ev. Matei 21, 28-32
29 J (✝) Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; (Post) Ap. II Corinteni 1, 1-7; Ev. Matei 21, 43-46
30 V ✝) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; ✝) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir; Ap. II Corinteni 1, 12-20;Ev. Matei 22, 23-33
31 S Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina; Ap. Romani 15, 30-33; Ev. Matei 17, 24-27; 18, 1-4