Calendar Creștin Ortodox August 2017

august
1 M Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci; (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) Ap. I Corinteni 10, 5-12; Ev. Matei 16, 6-12
2 M Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel; Ap. I Corinteni 10, 12-22; Ev. Matei 16, 20-24
3 J Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița; Ap. I Corinteni 10, 28-33; 11, 1-8; Ev. Matei 16, 24-28
4 V Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil; Ap. I Corinteni 11, 8-23;Ev. Matei 17, 10-18
5 S ✝) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei; Ap. Romani 13, 1-10; Ev. Matei 12, 30-37
6 D (✝) Schimbarea la Față a Domnului; Toate ale praznicului: Ap.2 Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9
7 L ✝) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina; Ap. I Corinteni 11, 31-34; 12, 1-6;Ev. Matei 18, 1-11
8 M Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska); Ap. I Corinteni 12, 12-26; Ev. Matei 18, 18-22; 19, 1-2; 13-15
9 M Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin; Ap. I Corinteni 13, 4-13; 14, 1-5; Ev. Matei 20, 1-16
10 J Sfântul Mucenic Lavrentie Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit; Ap. I Corinteni 14, 6-19; Ev. Matei 20, 17-28
11 V ✝) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul; Ap. I Corinteni 14, 26-40;Ev. Matei 21, 12-14; 17-20
12 S Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon; Ap. Romani 14, 6-9; Ev. Matei 15, 32-39
13 D Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk;
✝) Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23; glas 1, voscr. 10
14 L Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Prooroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „sfătuitoarea”; Ap. I Corinteni 15, 12-19; Ev. Matei 21, 18-22
15 M (✝) Adormirea Maicii Domnului; Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
16 M ✝) Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Sfânta Mahramă a Domnului; Sfântul Mucenic Diomid; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; Ap. I Corinteni 16, 5-12; Ev. Matei 21, 28-32
17 J Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven; Ap. II Corinteni 1, 1-7; Ev. Matei 21, 43-46
18 V Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Pantanassa"; Cuvioșii Barnabas și Sofronie; Ap. II Corinteni 1, 12-20; Ev. Matei 22, 23-33
19 S Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni; Ap. Romani 15, 30-33; Ev. Matei 17, 24-27; 18, 1-4
20 D Sfântul Prooroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie;
✝) Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; glas 2, voscr.11
21 L Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniţă Vasa; Ap. II Corinteni 2, 3-15; Ev. Matei 23, 13-22
22 M Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia; Ap. II Corinteni 2, 14-17; 3, 1-3; Ev. Matei 23, 23-28
23 M Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; Ap. II Corinteni 3, 4-11; Ev. Matei 23, 29-39
24 J Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfinţit Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos; Ap. II Corinteni 4, 1-12; Ev. Matei 24, 13-28
25 V Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul; Ap. II Corinteni 4, 13-18;Ev. Matei 24, 27-33; 42-51
26 S Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Ap. I Corinteni 1, 3-9; Ev. Matei 19, 3-12
27 D Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia;
✝) Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul cel bogat); Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; glas 3, voscr. 1
28 L Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Proorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”; Ap. II Corinteni 5, 10-15;Ev. Marcu 1, 9-15
29 M (✝) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul; (Post) Ap. II Corinteni 5, 15-21; Ev. Marcu 1, 16-22
30 M ✝) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; ✝) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir; Ap. II Corinteni 6, 11-16;Ev. Marcu 1, 23-28
31 J Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina; Ap. II Corinteni 7, 1-10; Ev. Marcu 1, 29-35