Calendar Creștin Ortodox Decembrie 2018

decembrie
1 S Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; (Tedeum) Ap. Galateni 3, 8-12; Ev. Luca 9, 57-62
2 D Sfântul Prooroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul;
✝) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 2, voscr. 5
3 L ✝) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie; Ap. I Timotei 5, 1-10; Ev. Luca 17, 20-25
4 M ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; Ap. I Timotei 5, 11-21; Ev. Luca 17, 26-37
5 M ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Atonitul; Ap. I Timotei 5, 22-25; 6, 1-11; Ev. Luca 18, 15-17; 26-30
6 J ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei; Ap. I Timotei 6, 17-21; Ev. Luca 18, 31-34
7 V ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. II Timotei 1, 1-2; 8-18; Ev. Luca 19, 12-28
8 S Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana; Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2; Ev. Luca 10, 19-21
9 D Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;
✝) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 3, voscr. 6
10 L Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. II Timotei 2, 20-26; Ev. Luca 19, 37-44
11 M Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4; Ev. Luca 19, 45-48
12 M Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; Ap. II Timotei 4, 9-22; Ev. Luca 20, 1-8
13 J ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Ap. Tit 1, 5-14; Ev. Luca 20, 9-18
14 V Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; Ap. Tit 1, 15-16; 2, 1-10; Ev. Luca 20, 19-26
15 S Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel; Ap. Efeseni 1, 16-23; Ev. Luca 12, 32-40
16 D Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa;
✝) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși - Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11;Ev. Luca 14, 16-24; glas 4, voscr. 7
17 L Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44
18 M ✝) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19
19 M Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24
20 J Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33
21 V Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Evrei 7, 18-25; Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8
22 S ✝) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29
23 D Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului;
✝) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40;Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 5, voscr. 8
24 L Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; (Ajunul Crăciunului) Ap. Evrei 8, 7-13; Ev. Marcu 8, 11-21
25 M (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul);
26 M ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; ✝) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele...”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk - Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita; (Harți) Ap. Evrei 10, 1-18; Ev. Marcu 8, 30-34
27 J ✝ Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; Ap. Evrei 10, 35-39; 11, 1-7;Ev. Marcu 9, 10-16
28 V Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras; (Harți) Ap. Evrei 11, 8-16; Ev. Marcu 9, 33-41
29 S Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu; Ap. Efeseni 5, 1-8;Ev. Luca 14, 1-11
30 D Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul;
✝) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; glas 6, voscr. 9
31 L Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) Ap. Evrei 11, 17-31; Ev. Marcu 9, 42-50; 10, 1