Calendar Creștin Ortodox Decembrie 2019

decembrie
1 D Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv;
✝) Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanţilor); (Tedeum) Ap. II Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30; glas 7, voscr. 2
2 L Sfântul Chiril Fileotul; Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8; Ev. Luca 11, 29-33
3 M ✝) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Proroc Sofonie; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41
4 M ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; Ap. I Tesaloniceni 4, 1-12; Ev. Luca 11, 42-46
5 J ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Athonitul; Ap. I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10; Ev. Luca 11, 47-54; 12, 1
6 V ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei; Ap. I Tesaloniceni 5, 9-13; 24-28; Ev. Luca 12, 2-12
7 S ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk; Ap. II Corinteni 11, 1-6; Ev. Luca 9, 1-6
8 D Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainte-prăznuirea Sfintei Ana;
✝) Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 8, voscr. 3
9 L Sfânta Prorociță Ana, mama Prorocului Samuel; Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. II Tesaloniceni 1, 1-10; Ev. Luca 12, 13-15; 22-31
10 M Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2;Ev. Luca 12, 42-48
11 M Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; Ap. II Tesaloniceni 2, 1-12; Ev. Luca 12, 48-59
12 J Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9
13 V ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; Ev. Luca 13, 31-35
14 S Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie; Ap. Galateni 1, 3-10; Ev. Luca 9, 37-43
15 D Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel;
✝) Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinților Strămoși - Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni 3, 4-11;Ev. Luca 14, 16-24; glas 1, voscr. 4
16 L Sfântul Proroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa; Ap. I Timotei 1, 1-7; Ev. Luca 14, 1, 12-15
17 M Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35
18 M ✝) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe; Ap. I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15; Ev. Luca 15, 1-10
19 J Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9
20 V Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Ap. I Timotei 4, 4-8; 16; Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4
21 S Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. Galateni 3, 8-12; Ev. Luca 9, 57-62
22 D ✝) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului;
✝) Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sfinților Părinți după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40;Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscr. 5
23 L Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; Ap. I Timotei 5, 1-10; Ev. Luca 17, 20-25
24 M Sfânta Muceniță Eugenia; Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului; (Ajunul Crăciunului) Ap. I Timotei 5, 11-21;Ev. Luca 17, 26-37
25 M (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul); (Crăciunul. Harți) Ap. Galateni 4, 4-7; Ev. Matei 2, 1-12
26 J ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; ✝) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele...”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk - Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Matei 2, 13-23
27 V ✝ Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; (Harți) Ap. II Timotei 1, 1-2; 8-18; Ev. Luca 19, 12-28
28 S Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simonos Petras; Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2; Ev. Luca 10, 19-21
29 D Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu;
✝) Duminica după Nașterea Domnului (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; glas 3, voscr. 6
30 L Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; Ap. II Timotei 2, 20-26; Ev. Luca 19, 37-44
31 M Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani) Ap. II Timotei 3, 16-17; 4, 1-4; Ev. Luca 19, 45-48