Calendar Creștin Ortodox Februarie 2019

februarie
1 V Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. I Petru 1, 1-25; 2, 1-10; Ev. Marcu 12, 1-12
2 S (✝) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; Ap. Evrei 7, 7-17;Ev. Luca 2, 22-40
3 D Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei;
✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 3, voscr. 3
4 L Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie; Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 1-5; Ev. Marcu 10, 46-52
5 M Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; Ap. Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. Marcu 11, 11-23
6 M Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie; Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 22-26
7 J Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; Ap. Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33
8 V Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12
9 S Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; Ap. I Corinteni 14, 20-25; Ev. Matei 25, 1-13
10 D ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel;
✝) Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. II Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 4, voscr. 4
11 L Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; Ap. I Petru 2, 21-25; 3, 1-9; Ev. Marcu 12, 13-17
12 M Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27
13 M Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk; Ap. I Petru 4, 1-11; Ev. Marcu 12, 28-37
14 J Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; Ap. I Petru 4, 12-19; 5, 1-5; Ev. Marcu 12, 38-44
15 V Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”; Ap. II Petru 1, 1-10; Ev. Marcu 13, 1-8
16 S Sfântul Mucenic Valent diaconul; Sfântul Mucenic Pamfil preotul; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; Ap. II Timotei 2, 11-19; Ev. Luca 18, 2-8
17 D Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev;
✝) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); (Începutul Triodului) Ap. II Timotei 3, 10-15;Ev. Luca 18, 10-14; glas 5, voscr. 5
18 L Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; Ap. II Petru 1, 20-21; 2, 1-9;Ev. Marcu 13, 9-13
19 M Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; Ap. II Petru 2, 9-22; Ev. Marcu 13, 14-23
20 M Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; (Harți) Ap. II Petru 3, 1-18; Ev. Marcu 13, 24-31
21 J Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; Ap. I Ioan 1, 8-10; 2, 1-6; Ev. Marcu 13, 31-37; 14, 1-2
22 V Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Harți) Ap. I Ioan 2, 7-17; Ev. Marcu 14, 3-9
23 S Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; Ap. II Timotei 3, 1-9; Ev. Luca 20, 46-47; 21, 1-4
24 D ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului;
✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 6, voscr. 6
25 L Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; Ap. I Ioan 2, 18-29; 3, 1-8; Ev. Marcu 11, 1-11
26 M Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; Ap. I Ioan 3, 9-22; Ev. Marcu 14, 10-42
27 M Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn; Ap. I Ioan 3, 21-24; 4, 1-11; Ev. Marcu 14, 43-72; 15, 1
28 J ✝) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; ✝) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; Ap. I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21; Ev. Marcu 15, 1-15