Calendar Creștin Ortodox Februarie 2017

februarie
1 M Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. I Petru 4, 1-11; Ev. Marcu 12, 28-37
2 J (✝) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; Ap. I Petru 4, 12-19; 5, 1-5; Ev. Marcu 12, 38-44
3 V Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei; Ap. II Petru 1, 1-10;Ev. Marcu 13, 1-8
4 S Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie; Ap. II Timotei 2, 11-19; Ev. Luca 18, 2-8
5 D Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”;
✝) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); (Începutul Triodului) Ap. II Timotei 3, 10-15;Ev. Luca 18, 10-14; glas 8, voscr. 11
6 L Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie; Ap. II Petru 1, 20-21; 2, 1-9; Ev. Marcu 13, 9-13
7 M Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; Ap. II Petru 2, 9-22; Ev. Marcu 13, 14-23
8 M Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; (Harți) Ap. II Petru 3, 1-18; Ev. Marcu 13, 24-31
9 J Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; Ap. I Ioan 1, 8-10; 2, 1-6;Ev. Marcu 13, 31-37; 14, 1-2
10 V ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel; (Harți) Ap. I Ioan 2, 7-17; Ev. Marcu 14, 3-9
11 S Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; Ap. II Timotei 3, 1-9; Ev. Luca 20, 46-47; 21, 1-4
12 D Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron;
✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 1, voscr. 1
13 L Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk; Ap. I Ioan 2, 18-29; 3, 1-8; Ev. Marcu 11, 1-11
14 M Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; Ap. I Ioan 3, 9-22; Ev. Marcu 14, 10-42
15 M Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”; Ap. I Ioan 3, 21-24; 4, 1-11; Ev. Marcu 14, 43-72; 15, 1
16 J Sfântul Mucenic Valent; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; Ap. I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21; Ev. Marcu 15, 1-15
17 V Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; Ap. II Ioan 1, 1-13; Ev. Marcu 15, 22, 25, 33-41
18 S Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei; (Sâmbăta morților - Moșii de iarnă) Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36
19 D Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena;
✝) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25,31-46; glas 2, voscr. 2
20 L Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; Ap. III Ioan 1, 1-15; Ev. Luca 19, 29-40; 22, 7-39
21 M Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; Ap. Iuda 1, 1-10; Ev. Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1
22 M Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)
23 J Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; Ap. Iuda 1, 11-25; Ev. Luca 23, 1-34, 44-56
24 V ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)
25 S Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie; Ap. Romani 14, 19-23; 16, 25-27; Ev. Matei 6, 1-13
26 D Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca;
✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); (Lăsatul secului pentru Postul Sfinteler Paști) Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6,14-21; glas 3, voscr. 3
27 L Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
28 M Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)