Calendar Creștin Ortodox Februarie 2018

februarie
1 J Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainte-prăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola; Ap. I Ioan 1, 8-10; 2, 1-6; Ev. Marcu 13, 31-37; 14, 1-2
2 V (✝) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; (Harți) Ap. I Ioan 2, 7-17; Ev. Marcu 14, 3-9
3 S Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei; Ap. II Timotei 3, 1-9;Ev. Luca 20, 46-47; 21, 1-4
4 D Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie;
✝) Duminica a 34-a după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2
5 L Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; Ap. I Ioan 2, 18-29; 3, 1-8; Ev. Marcu 11, 1-11
6 M Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie; Ap. I Ioan 3, 9-22; Ev. Marcu 14, 10-42
7 M Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia; Ap. I Ioan 3, 21-24; 4, 1-11;Ev. Marcu 14, 43-72; 15, 1
8 J Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria; Ap. I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21; Ev. Marcu 15, 1-15
9 V Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; Ap. II Ioan 1, 1-13; Ev. Marcu 15, 22, 25, 33-41
10 S ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel; (Sâmbăta morților - Moșii de iarnă) Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36
11 D Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei;
✝) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25,31-46; glas 3, voscr. 3
12 L Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron; Ap. III Ioan 1, 1-15; Ev. Luca 19, 29-40; 22, 7-39
13 M Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk; Ap. Iuda 1, 1-10; Ev. Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1
14 M Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)
15 J Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”; Ap. Iuda 1, 11-25; Ev. Luca 23, 1-34, 44-56
16 V Sfântul Mucenic Valent; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)
17 S Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; (Sâmbăta Sfinților Cuvioși) Ap. Romani 14, 19-23; 16, 25-27; Ev. Matei 6, 1-13
18 D Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei;
✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6,14-21; glas 4, voscr. 4
19 L Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
20 M Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
21 M Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”; (Canonul cel Mare)
22 J Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Canonul cel Mare)
23 V Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul;
24 S ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; (Sâmbăta Sfântului Teodor - Pomenirea morților) Ap. Evrei 1, 1-12; Ev. Marcu 2, 23-28; 3, 1-5
25 D Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie;
✝) Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 5, voscr. 5
26 L Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca;
27 M Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;
28 M ✝) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; ✝) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei;