Calendar Creștin Ortodox Ianuarie 2017

ianuarie
1 D (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare;
✝) Duminica dinaintea Botezului Domnului; (Anul Nou. Tedeum) Ap. II Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; glas 3, voscr. 6
2 L Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfânta Iuliana din Lazarevo;
3 M Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Prooroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou;
4 M Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; (Harți)
5 J Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Singlitichia; Ajunul Botezului Domnului; (Post)
6 V (✝) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare); (Harți)
7 S ✝ Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului;
8 D Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica;
✝) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 4, voscr. 7
9 L Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44
10 M ✝) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul; Ap. Evrei 4, 1-13;Ev. Luca 21, 12-19
11 M ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24
12 J Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33
13 V Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers; Ap. Evrei 7, 18-25; Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8
14 S Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29
15 D Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul;
✝) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 5, voscr. 8
16 L Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul; Ap. Iacov 2, 14-26; Ev. Marcu 10, 46-52
17 M ✝) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria; Ap. Iacov 3, 1-10;Ev. Marcu 11, 11-23
18 M ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Ap. Iacov 3, 11-18; 4, 1-6; Ev. Marcu 11, 23-26
19 J Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33
20 V ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov; Ap. I Petru 1, 1-25; 2, 1-10; Ev. Marcu 12, 1-12
21 S Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia; Ap. I Tesaloniceni 5, 14-23;Ev. Luca 17, 3-10
22 D Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei;
✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 6, voscr. 9
23 L Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp; Ap. Efeseni 1, 22-23; 2, 1-5;Ev. Marcu 10, 46-52
24 M Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia; (Tedeum) Ap. Efeseni 2, 19-22; 3, 1-7; Ev. Marcu 11, 11-23
25 M ✝ Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. Efeseni 3, 8-21; Ev. Marcu 11, 23-26
26 J Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont; Ap. Efeseni 4, 14-17; Ev. Marcu 11, 27-33
27 V ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa; Ap. Efeseni 4, 17-25; Ev. Marcu 12, 1-12
28 S Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”; Ap. I Corinteni 14, 20-25;Ev. Matei 25, 1-13
29 D Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul;
✝) Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei); Ap. II Corinteni 6,16-18; 7,1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 7, voscr. 10
30 L Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Ap. I Petru 2, 21-25; 3, 1-9; Ev. Marcu 12, 13-17
31 M Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27