Calendar Creștin Ortodox Ianuarie 2018

ianuarie
1 L (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; (Anul Nou. Tedeum)
2 M Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfânta Iuliana din Lazarevo;
3 M Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; (Harți)
4 J Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria;
5 V Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului Domnului; (Post)
6 S (✝) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare);
7 D ✝ Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului;
✝) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 6, voscr. 9
8 L Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44
9 M Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19
10 M ✝) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24
11 J ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33
12 V Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; Ap. Evrei 7, 18-25; Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8
13 S Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29
14 D Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar;
✝) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 7, voscr. 10
15 L Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul; Ap. Iacov 2, 14-26; Ev. Marcu 10, 46-52
16 M Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul; Ap. Iacov 3, 1-10; Ev. Marcu 11, 11-23
17 M ✝) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria; Ap. Iacov 3, 11-18; 4, 1-6; Ev. Marcu 11, 23-26
18 J ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33
19 V Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Ap. I Petru 1, 1-25; 2, 1-10; Ev. Marcu 12, 1-12
20 S ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov; Ap. I Tesaloniceni 5, 14-23; Ev. Luca 17, 3-10
21 D Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia din Roma;
✝) Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 8, voscr. 11
22 L Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei; Ap. I Petru 2, 21-25; 3, 1-9; Ev. Marcu 12, 13-17
23 M Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27
24 M Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia; (Tedeum) Ap. I Petru 4, 1-11;Ev. Marcu 12, 28-37
25 J ✝ Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. I Petru 4, 12-19; 5, 1-5; Ev. Marcu 12, 38-44
26 V ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont; Ap. II Petru 1, 1-10; Ev. Marcu 13, 1-8
27 S ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa; Ap. II Timotei 2, 11-19; Ev. Luca 18, 2-8
28 D Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”;
✝) Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ap. II Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)
29 L Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul; Ap. II Petru 1, 20-21; 2, 1-9; Ev. Marcu 13, 9-13
30 M Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Ap. II Petru 2, 9-22; Ev. Marcu 13, 14-23
31 M Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; (Harți) Ap. II Petru 3, 1-18; Ev. Marcu 13, 24-31