Calendar Creștin Ortodox Ianuarie 2019

ianuarie
1 M (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; (Anul Nou. Tedeum) Ap. Coloseni 2, 8-12; Ev. Luca 2, 20-21; 40-52
2 M Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfânta Iuliana din Lazarevo; (Harți) Ap. Iacov 3, 11-18; 4, 1-6; Ev. Marcu 11, 22-26
3 J Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Proroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33
4 V Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; (Harți. Zi aliturgică)
5 S Sâmbăta înaintea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului Domnului; (Post) Ap. I Timotei 3, 13-16; 4, 1-5; Ev. Matei 3, 1-11
6 D (✝) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare);
Duminică - Botezul Domnului; (Toate ale praznicului) Ap. Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Ev. Matei 3, 13-17;
7 L ✝ Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 1, 29-34
8 M Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica; Ap. I Petru 3, 10-22; Ev. Marcu 12, 18-27
9 M Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei; Ap. I Petru 4, 1-11; Ev. Marcu 12, 28-37
10 J ✝) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul; Ap. I Petru 4, 12-19; 5, 1-5; Ev. Marcu 12, 38-44
11 V ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț; Ap. II Petru 1, 1-10; Ev. Marcu 13, 1-8
12 S Sâmbăta după Botezul Domnului; Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Matei 4, 1-11
13 D Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers;
✝) Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17; glas 8, voscr. 11
14 L Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar; Ap. Evrei 3, 5-11; 17-19; Ev. Luca 20, 27-44
15 M Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul; Ap. Evrei 4, 1-13; Ev. Luca 21, 12-19
16 M Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul; Ap. Evrei 5, 11-14; 6, 1-8; Ev. Luca 21, 5-8; 10-11; 20-24
17 J ✝) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria; Ap. Evrei 7, 1-6; Ev. Luca 21, 28-33
18 V ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Ap. Evrei 7, 18-25; Ev. Luca 21, 37-38; 22, 1-8
19 S Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Ap. Efeseni 2, 11-13; Ev. Luca 13, 19-29
20 D ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov;
✝) Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19; glas 1, voscr. 1
21 L Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia din Roma; Ap. Evrei 11, 17-31; Ev. Marcu 9, 42-50; 10, 1
22 M Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei; Ap. Evrei 12, 25-29; Ev. Marcu 10, 2-12
23 M Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp; Ap. Iacov 1, 1-18; Ev. Marcu 10, 11-16
24 J Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia; (Tedeum) Ap. Iacov 1, 19-27; Ev. Marcu 10, 17-27
25 V ✝ Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Ap. Iacov 2, 1-13; Ev. Marcu 10, 24-32
26 S ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont; Ap. Coloseni 1, 1-6; Ev. Luca 16, 10-15
27 D ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa;
✝) Duminica a 31-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 2, voscr. 2
28 L Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”; Ap. Iacov 2, 14-26; Ev. Marcu 10, 46-52
29 M Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul; Ap. Iacov 3, 1-10; Ev. Marcu 11, 11-23
30 M Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Ap. Iacov 3, 11-18; 4, 1-6; Ev. Marcu 11, 22-26
31 J Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; Ap. Iacov 4, 7-17; 5, 1-9; Ev. Marcu 11, 27-33