Calendar Creștin Ortodox Mai 2018

mai
1 M Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Prooroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk; Ap. Fapte 10, 21-33; Ev. Ioan 7, 1-13
2 M ✝) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Înjumătățirea praznicului Cincizecimii; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova; Ap. Fapte 14, 6-18; Ev. Ioan 7, 14-30
3 J ✝) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniţă Mavra; Ap. Fapte 10, 34-43; Ev. Ioan 8, 12-20
4 V Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin; Ap. Fapte 10, 44-48; 11, 1-10;Ev. Ioan 8, 21-30
5 S Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”; Ap. Fapte 12, 1-11;Ev. Ioan 8, 31-42
6 D Sfântul Mucenic Varvar; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura;
✝) Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7
7 L Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; Ap. Fapte 12, 12-17; Ev. Ioan 8, 42-51
8 M ✝) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare; Ap. Fapte 12, 25; 13, 1-12; Ev. Ioan 8, 51-59
9 M Odovania Înjumătățirii praznicului Cincizecimii; Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Prooroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina; Ap. Fapte 13, 13-24; Ev. Ioan 6, 5-14
10 J Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; Ap. Fapte 14, 20-28; 15, 1-4; Ev. Ioan 9, 39-41; 10, 1-9
11 V Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor; Ap. Fapte 15, 5-12;Ev. Ioan 10, 17-28
12 S ✝) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Ap. Fapte 15, 35-41; Ev. Ioan 10, 27-38
13 D Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Cuviosul Ioan Ivirul; Cuviosul Eftimie Ivirul; Cuviosul Gheorghie Ivirul; Cuviosul Gavriil Ivirul;
✝) Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9,1-38; glas 5, voscr. 8
14 L Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; Ap. Fapte 17, 1-9; Ev. Ioan 11, 47-57 Ev. Ioan 10, 1-9
15 M ✝ Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare; Ap. Fapte 17, 19-28; Ev. Ioan 12, 19-36
16 M ✝ Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei; Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Ap. Fapte 18, 22-28; Ev. Ioan 12, 36-47
17 J (✝) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor); Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan; Ap. Fapte 1, 1-12; Ev. Luca 24, 36-53
18 V Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin; Ap. Fapte 19, 1-8; Ev. Ioan 14, 1-11
19 S Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon; Ap. Fapte 20, 7-12;Ev. Ioan 14, 10-21 Ev. Ioan 14, 21-24
20 D Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi;
✝) Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13(Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10
21 L ✝) Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena; Ap. Fapte 21, 8-14; Ev. Ioan 14, 27-31; 15, 1-7
22 M Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel; Ap. Fapte 21, 26-32; Ev. Ioan 16, 2-13
23 M Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav; Ap. Fapte 23, 1-11; Ev. Ioan 16, 15-23
24 J Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana; Ap. Fapte 25, 13-19; Ev. Ioan 16, 23-33
25 V Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sfântul Mucenic Celestin; ✝ A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei; Ap. Fapte 27, 1-44; 28, 1; Ev. Ioan 17, 18-26
26 S Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie; (Sâmbăta morților - Moșii de vară) Ap. Fapte 28, 1-31; Ev. Ioan 21, 15-25
27 D (✝) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Duminica a 8-a după Paști; Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie; Toate ale praznicului Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12
28 L (✝) Sfânta Treime; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene);
29 M Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”;
30 M Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie; (Harți)
31 J Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie;