Calendar Creștin Ortodox Martie 2019

martie
1 V Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu; Ap. II Ioan 1, 1-13; Ev. Marcu 15, 22, 25, 33-41
2 S Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriţi; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca; (Sâmbăta morților - Moșii de iarnă) Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36
3 D Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc;
✝) Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25,31-46; glas 7, voscr. 7
4 L Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; Ap. III Ioan 1, 1-15;Ev. Luca 19, 29-40; 22, 7-39
5 M Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; Ap. Iuda 1, 1-10;Ev. Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1
6 M Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci; (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)
7 J Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu; Ap. Iuda 1, 11-25; Ev. Luca 23, 1-34, 44-56
8 V Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk); (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte și ouă)
9 S ✝ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”; (Sâmbăta Sfinților Cuvioși) Ap. Romani 14, 19-23; 16, 25-27;Ev. Matei 6, 1-13
10 D Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie;
✝) Duminica izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6,14-21; glas 8, voscr. 8
11 L Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
12 M Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)
13 M Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni; (Canonul ce Mare)
14 J Sfântul Sfinţit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; (Canonul ce Mare)
15 V Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie;
16 S Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos; (Sâmbăta Sf. Mare Mc. Teodor Tiron - Pomenirea morților) Ap. Evrei 1, 1-12;Ev. Marcu 2, 23-28; 3, 1-5
17 D Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei;
✝) Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 1, voscr. 9
18 L Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion;
19 M Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul;
20 M Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert;
21 J Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul;
22 V Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian;
23 S Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini; (Pomenirea morților) Ap. Evrei 3, 12-16; Ev. Marcu 1, 35-44
24 D Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”;
✝) Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Ierarhului Ap. Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ev. Ioan 10, 9-16; glas 2, voscr. 10
25 L (✝) Buna Vestire; Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Luca 1, 24-38
26 M Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul;
27 M Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Prooroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa);
28 J Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”;
29 V Sfântul Sfinţit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii;
30 S Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Prooroc Ioad; (Pomenirea morților) Ap. Evrei 10, 32-38; Ev. Marcu 2, 14-17
31 D Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;
✝) Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 3, voscr. 11