Calendar Creștin Ortodox Noiembrie 2019

noiembrie
1 V Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope; Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23
2 S Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; (Sâmbăta morților - Moșii de toamnă) Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3; Ev. Luca 5, 17-26
3 D Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul;
✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 3, voscr. 9
4 L Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; Ap. Filipeni 2, 12-16;Ev. Luca 6, 24-30
5 M Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45
6 M Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1
7 J Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30
8 V ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35
9 S Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; ✝) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. II Corinteni 1, 8-11;Ev. Luca 5, 27-32
10 D Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul;
✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 4, voscr. 10
11 L ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50
12 M ✝) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Ap. Coloseni 1, 1-11; Ev. Luca 8, 1-3
13 M Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; Ap. Coloseni 1, 18-23;Ev. Luca 8, 22-25
14 J Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 Apostoli; (Lăsatul secului pentru Postul Neșterii Domnului) Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11
15 V ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); (Începutul Postului Nașterii Domnului) Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18
16 S Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10
17 D Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;
✝) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 5, voscr. 11
18 L Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul; Ap. Coloseni 2, 13-20;Ev. Luca 9, 18-22
19 M Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Proroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27
20 M ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Dasie; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2;Ev. Luca 9, 44-50
21 J (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; Ap. Evrei 9, 1-7; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
22 V Sfântul Cuvios Iacov Tsalikis; Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15
23 S ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10
24 D Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei;
✝) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 6, voscr. 1
25 L ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5; Ev. Luca 10, 22-24
26 M Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10;Ev. Luca 11, 1-10
27 M Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13
28 J Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14; Ev. Luca 11, 14-23
29 V Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20; Ev. Luca 11, 23-26
30 S ✝) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. II Corinteni 8, 1-5; Ev. Luca 8, 16-21