Calendar Creștin Ortodox Noiembrie 2018

noiembrie
1 J Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope; Ap. Coloseni 4, 2-9; Ev. Luca 9, 49-56
2 V Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15
3 S Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10
4 D Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul;
✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 6, voscr. 1
5 L Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5; Ev. Luca 10, 22-24
6 M Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca din Sicilia; Sfântul Varlaam Hutinski; Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10
7 M Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13
8 J ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri; Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14; Ev. Luca 11, 14-23
9 V Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; ✝) Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20;Ev. Luca 11, 23-26
10 S Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul; Ap. II Corinteni 8, 1-5; Ev. Luca 8, 16-21
11 D ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei;
✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 7, voscr. 2
12 L ✝) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8;Ev. Luca 11, 29-33
13 M Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului) Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41
14 M Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip; (Începutul Postului Nașterii Domnului) Ap. I Tesaloniceni 4, 1-12; Ev. Luca 11, 42-46
15 J ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); Ap. I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10;Ev. Luca 11, 47-54; 12, 1
16 V Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. I Tesaloniceni 5, 9-13; 24-28; Ev. Luca 12, 2-12
17 S Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Ap. II Corinteni 11, 1-6; Ev. Luca 9, 1-6
18 D Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul;
✝) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 8, voscr. 3
19 L Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; Ap. II Tesaloniceni 1, 1-10;Ev. Luca 12, 13-15; 22-31
20 M ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Dasie; Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2;Ev. Luca 12, 42-48
21 M (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; Ap. II Tesaloniceni 2, 1-12; Ev. Luca 12, 48-59
22 J Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9
23 V ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. II Tesaloniceni 3, 6-18; Ev. Luca 13, 31-35
24 S Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Ap. Galateni 1, 3-10; Ev. Luca 9, 37-43
25 D ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului;
✝) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 1, voscr. 4
26 L Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; Ap. I Timotei 1, 1-7;Ev. Luca 14, 1, 12-15
27 M Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Ap. I Timotei 1, 8-14; Ev. Luca 14, 25-35
28 M Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Ap. I Timotei 1, 18-20; 2, 8-15; Ev. Luca 15, 1-10
29 J Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. I Timotei 3, 1-13; Ev. Luca 16, 1-9
30 V ✝) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. I Timotei 4, 4-8; 16; Ev. Luca 16, 15-18; 17, 1-4