Calendar Creștin Ortodox Noiembrie 2017

noiembrie
1 M Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope; Ap. Coloseni 1, 18-23; Ev. Luca 8, 22-25
2 J Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11
3 V Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul; Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18
4 S Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul; (Pomenirea morților) Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10
5 D Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan;
✝) Duminica a 22-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv); Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31; glas 5, voscr. 11
6 L Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca; Sfântul Varlaam Hutinski; Ap. Coloseni 2, 13-20; Ev. Luca 9, 18-22
7 M Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27
8 M ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2;Ev. Luca 9, 44-50
9 J Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfânta Cuvioasă Teoctista; Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov; Ap. Coloseni 4, 2-9;Ev. Luca 9, 49-56
10 V Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul; Ap. Coloseni 4, 10-18; Ev. Luca 10, 1-15
11 S ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei; Ap. II Corinteni 5, 1-10; Ev. Luca 7, 1-10
12 D ✝) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul;
✝) Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37; glas 6, voscr. 1
13 L Sfânta Antuza, mama Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur; ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin; Ap. I Tesaloniceni 1, 1-5;Ev. Luca 10, 22-24
14 M Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Apostol Filip; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului) Ap. I Tesaloniceni 1, 6-10; Ev. Luca 11, 1-10
15 M ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici); (Începutul Postului Nașterii Domnului) Ap. I Tesaloniceni 2, 1-8; Ev. Luca 11, 9-13
16 J Sfântul Apostol și Evanghelist Matei; Ap. I Tesaloniceni 2, 9-14; Ev. Luca 11, 14-23
17 V Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Ap. I Tesaloniceni 2, 14-20;Ev. Luca 11, 23-26
18 S Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul; Ap. II Corinteni 8, 1-5;Ev. Luca 8, 16-21
19 D Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”;
✝) Duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21; glas 7, voscr. 2
20 L ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Dasie; Ap. I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8;Ev. Luca 11, 29-33
21 M (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; Ap. I Tesaloniceni 3, 8-13; Ev. Luca 11, 34-41
22 M Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Ap. I Tesaloniceni 4, 1-12;Ev. Luca 11, 42-46
23 J ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; Ap. I Tesaloniceni 4, 18; 5, 1-10; Ev. Luca 11, 47-54; 12, 1
24 V Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei; Ap. I Tesaloniceni 5, 9-13; 24-28; Ev. Luca 12, 2-12
25 S ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Ap. II Corinteni 11, 1-6; Ev. Luca 9, 1-6
26 D Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul;
✝) Duminica a 30-a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor); Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27; glas 8, voscr. 3
27 L Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Ap. II Tesaloniceni 1, 1-10; Ev. Luca 12, 13-15; 22-31
28 M Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; Ap. II Tesaloniceni 1, 10-12; 2, 1-2; Ev. Luca 12, 42-48
29 M Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Ap. II Tesaloniceni 2, 1-12; Ev. Luca 12, 48-59
30 J ✝) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Ap. II Tesaloniceni 2, 13-17; 3, 1-5; Ev. Luca 13, 1-9