Calendar Creștin Ortodox Octombrie 2018

octombrie
1 L ✝) Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; ✝) Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; (✝) Acoperământul Maicii Domnului; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; Ap. Efeseni 4, 25-32; Ev. Luca 3, 19-22
2 M Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil; Ap. Efeseni 5, 20-25; Ev. Luca 3, 23-38; 4, 1
3 M Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist; Ap. Efeseni 5, 25-33; Ev. Luca 4, 1-15
4 J Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Ap. Efeseni 5, 33; 6, 1-9; Ev. Luca 4, 16-22
5 V ✝ Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; ✝ Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul; Ap. Efeseni 6, 18-24;Ev. Luca 4, 22-30
6 S Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont; Ap. I Corinteni 15, 39-45; Ev. Luca 4, 31-36
7 D ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov;
✝) Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16; glas 2, voscr. 8
8 L Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul; Ap. Filipeni 1, 1-7;Ev. Luca 4, 38-44
9 M Sfânta Cuvioasă Atanasia; Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Sfânta Cuvioasă Anastasia; Ap. Filipeni 1, 8-14; Ev. Luca 5, 12-16
10 M Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la mănăstirea Zografu; Ap. Filipeni 1, 12-19;Ev. Luca 5, 33-39
11 J Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina; Ap. Filipeni 1, 20-27; Ev. Luca 6, 12-19
12 V Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim; Ap. Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4; Ev. Luca 6, 17-23
13 S ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova; Ap. I Corinteni 15, 58; 16, 1-3; Ev. Luca 5, 17-26
14 D Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; ✝) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”;
✝) Duminica a 21-a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; a Sf. Părinți: Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 3, voscr. 9
15 L Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” - izbăvitoarea de cancer; Ap. Filipeni 2, 12-16; Ev. Luca 6, 24-30
16 M Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal; Ap. Filipeni 2, 16-23; Ev. Luca 6, 37-45
17 M Sfântul Proroc Oseea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”; Ap. Filipeni 2, 24-30; Ev. Luca 6, 46-49; 7, 1
18 J Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin; Ap. Filipeni 3, 1-8; Ev. Luca 7, 17-30
19 V Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Mutarea Moaştelor Sfântului Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra; Ap. Filipeni 3, 8-19; Ev. Luca 7, 31-35
20 S Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos; Ap. II Corinteni 1, 8-11; Ev. Luca 5, 27-32
21 D ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul;
✝) Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10;Ev. Luca 8, 26-39; glas 4, voscr. 10
22 L Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; Ap. Filipeni 4, 10-23; Ev. Luca 7, 36-50
23 M Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”; Ap. Coloseni 1, 1-11; Ev. Luca 8, 1-3
24 M Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”; Ap. Coloseni 1, 18-23;Ev. Luca 8, 22-25
25 J Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf; Ap. Coloseni 1, 24-29; 2, 1; Ev. Luca 9, 7-11
26 V ✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir; Ap. Coloseni 2, 1-7; Ev. Luca 9, 12-18
27 S ✝ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște se află în Catedrala Patriarhală; Sfântul Mucenic Nestor; Ap. II Corinteni 3, 12-18; Ev. Luca 6, 1-10
28 D ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev;
✝) Duminica a 24-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56; glas 5, voscr. 11
29 L Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; Ap. Coloseni 2, 13-20; Ev. Luca 9, 18-22
30 M Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor; Ap. Coloseni 2, 20-23; 3, 1-3; Ev. Luca 9, 23-27
31 M Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah; Ap. Coloseni 3, 17-20; 4, 1-2; Ev. Luca 9, 44-50