Mănăstirea Sfântul Nicolae Domnesc

 
Este situată pe strada Anastasie Panu nr. 28 la 350 m SV de mănăstirea Trei Ierarhi și la 150 m NE de Palatul Culturii.
          Scurt istoric: Biserica a fost zidită de domnitorul Ștefancel Mare în anii 1942-1943.  La sfârșitul secolului al XVI-lea era cea mai frumoasă dintre bisericile Iașului. În anii 1675-1676 domnitorul Antonie Russet începe lucrările de restaurare continuate în 1680 de domnitorul Gheorghe Duca ce termină și pictura interioară. În chiliile construite de domnitorul Andrei Russet în jurul bisericii, Mitropolitul cărturar Dosoftei a înființat o tipografie în care a tipărit ami multe cărți în limba română. Deși i s-au făcut reparații în urma cutremurelor sau a inceniilor care au avut loc, biserica a ajuns ca în 1888 să fie demolată. A fost reconstruită de Comisia Monumentelor Istorice în anul 1901 când s-a sfințit sub Mitropolitul Moldovei și Bucoovinei Partenie Clinceni. Construcția noii bierici a fost încredințată arhitectului francez Lecomte de Nouy
          Aprecieri tehnice: Biserica este construuită de cărămidă și piatră în formă de cruce. Zidul are unmetru grosime. Altarul este luminat de o fereastră la est, iarcatapeteasma este din lemn de tei frumos sculptat cu elemente vegetale. Naosul, luminat de o fereastră la sud și de o alta pe zidul din nord are absidele puțin pronunțate, fiind delimitat de pronaos prin două coloane cu diametrul de 1 m, care susțin arcada – acesta, la rândul ei susține un zid ce coboară trei metri de la boltă. Între cele 2 coloane este o trecere lată de 1,6 m. Pronaosul este luminat de câte o fereastră pe zidurile din sud și nord. Din pronaos este delimitat un mic spațiu pentru pridvor. Ferestrele sunt duble, dreptungiulare si cu geamuri ornamentale, colorate în interior. În partea vestică este ușa de intrare din lemn, din două canaturi, sculptată filigran și vopsită brun. Deasupra ușii se află, în medalion, icoana Sfântului Ierarh Nicolae.  Pardoseala bisericii este din ciment, iar acoperișul din tblă de aramă.
          Pictura este realizată în tehnica frescă, stil neobizantin. Fațedele exterioare au în zona altarului și nosului câte un rând de firide foarte înalte, iar deasupra alte trei rânduri de  firide, mai mici.În zona pronaosului sunt câte două rânduri de firide mici în partea superioară, și alt rând defiride mari dedesubtul lor. Toate firidele sunt pictate.  Sub cornișe sunt două rânduri de iscuri de ceramică coaptă și vopsită.
În jurul bisericii este amenajat un mic, dar foarte fumos parc.


Scrie în caietul de impresii

Ultimele impresii

Vezi toate impresiile

 Vezi toate impresiile

Scrie în caietul de impresii